Informasjonstøtten 2013: tildelinger og forbruk

Norads informasjonsstøtte går til frivillige organisasjoner, lag og institusjoner i Norge. Her er oversikt over tildelinger i 2013.

Tilskuddsordningen har tre ulike avtaletyper: enkeltavtaler, fireårige rammeavtale og flerårig støtte. Oversikten under viser forbruk og planlagte utbetalinger.

Se i tillegg egen oversikt over inngåtte enkeltavtaler nederst på siden 

 

 

Oversikt over informasjonstøtten 2013

Organisasjon

Tentativt 2011-2014 (forbruk 2011/12, planlagt 2013/14)

Planlagt 2013
(inkl evt tilleggtilskudd og beløp overført fra 2012) 

Utbetalt 2011 og 2012 (samlet)

RORG-sekretariatet,

10 500 000

2 890 000

          4 907 998

Tilleggtilskudd

10 000 000

 

 

Studieforbund

 

 

 

KrF Studieforbund

2 000 000

500 000

             825 504

Senterpartiets Studieforbund

1 600 000

400 000

             749 920

 

 

 

 

Bistandsorganisasjonene

 

 

 

Atlas-Alliansen

3 000 000

750 000

          1 431 466

Caritas Norge

2 500 000

950 000

          1 350 741

Det Norske Misjonsselskap

3 150 000

750 000

          1 164 017

Digni

4 000 000

1 100 000

          1 805 598

FIAN Norge (Food First International Network)

1 600 000

500 000

          1 208 983

FOKUS (Forum for kvinner og utvikling)

4 950 000

1 450 000

          2 250 000

FORUT

3 050 000

850 000

          1 400 000

Plan Norge

2 900 000

800 000

          1 300 000

Regnskogsfondet

6 800 000

1 800 000

          3 323 202

SAIH (Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond)

3 850 000

1 100 000

          1 899 000

Strømmestiftelsen

4 000 000

1 000 000

          1 991 988

Utviklingsfondet

7 700 000

2 000 000

          3 817 211

WWF Norge

2 500 000

600 000

          1 105 638

 

 

 

 

Andre organisasjoner

 

 

 

Attac Norge

3 000 000

850 000

          1 870 500

Changemaker

7 450 000

1 950 000

          3 713 645

Fellesrådet for Afrika

6 600 000

1 600 000

          3 515 807

FIVAS (Foreningen for Internasjonale vann og skog studier)

5 600 000

1 400 000

          2 800 000

Framtiden i våre hender

7 800 000

2 000 000

          4 108 000

Forum for utvikling og miljø

4 200 000

1 100 000

          2 139 046

Global Info

3 000 000

750 000

          1 435 689

Global.no

6 000 000

1 500 000

          3 000 000

Grønn Hverdag

1 700 000

450 000

             865 000

Hei Verden

2 000 000

500 000

          1 000 000

Høgskolen i Oslo

700 000

200 000

             300 000

Internasjonalt Utvalg

2 000 000

500 000

             950 000

KFUK-KFUM Global

2 600 000

585 000

          1 530 000

Kirkens U-landsinformasjon

6 800 000

2 115 000

          2 985 800

Latin-Amerikagruppene

5 800 000

1 600 000

          2 890 000

LNU (Landsrådet for norske barne og ungdomsorganisasjoner)

5 800 000

1 400 000

          2 800 000

LO

3 100 000

625 000

          1 267 587

Miljøagentene

2 000 000

500 000

          1 000 000

Norges Fredslag (NFL)

2 500 000

1 150 000

          1 297 941

Norges Naturvernforbund

2 150 000

500 000

          1 145 576

Operasjon Dagsverk

4 000 000

900 000

          1 800 000

Sex og Politikk

1 060 000

300 000

             457 427

Slett U-landsgjelda - SLUG

4 150 000

1 150 000

          2 370 000

Vennskap Nord/Sør

6 300 000

1 750 000

          3 100 000

Verdensmagasinet X

5 460 000

1 410 000

          2 700 000

Zero

1 700 000

500 000

             700 000

Afghanistankomitéen i Norge

1 600 000

500 000

             592 730

Den norske Burmakomité

2 000 000

500 000

             979 478

Den norske Tibetkomité

700 000

150 000

             600 000

Fellesutvalget for Palestina

1 150 000

400 000

             353 781

Namibiaforeningen

800 000

0

             782 079

Støttekomiteen for Vest-Sahara

3 250 000

600 000

          1 050 000

Tax Justice Network

1 400 000

700 000

 

PWYP

500 000

0

 

 

 

 

 

FN-organisasjonene

 

 

 

FN-sambandet

115 400 000

29 900 000

       56 000 000

UNICEF Norge

9 000 000

2 250 000

          4 464 066

 

 

 

 

De (fem) Store 

 

 

 

Kirkens Nødhjelp

8 000 000

2 000 000

          3 033 040

Norsk Folkehjelp

9 200 000

2 300 000

          4 600 000

Røde Kors

6 400 000

1 600 000

          3 172 903

Redd Barna

6 400 000

1 600 000

          3 178 906

Flyktninghjelpen

5 600 000

1 400 000

          2 800 000

 

 

 

 

Annet

 

 

 

Skoleutveksling

16 000 000

4 000 000

          8 000 000

Info-Nord/Sør enkeltavtaler

10 000 000

2 335 000

 

SUM

374 970 000

94 960 000

     171 880 267

Alle flerårige tilskudd gjøres med forbehold om Stortinget årlige budsjettbevilgning. Erfaringsmessig blir det også alltid ubrukte midler igjen fra foregående år, en viss overplanlegging er derfor vanlig. Summen for "Utbetalt pr 31.12.12" inkluderer ikke utbetalinger til enkeltavtaler (ettårige avtaler) i 2011 og 2012. Det faktiske forbruket er derfor noe høyere enn denne summen.

Tilskudd enkeltavtale 2013

Organisasjon Tilskudd 2013  
ACID 100 000  
Arbeiderpartiet 150 000  
AUF 100 000  
Care 200 000  
Diaspora network 100 000  
Fairtrade Karmøy 100 000  
Habitat Norge 140 000  
Handelskampanjen 150 000  
Human Rights Human Wrongs (HRHW) 100 000  
Internasjonalt seminar Tromsø 300 000  
Internasjonalt Seminar Lofoten 40 000  
Isfit 100 000  
Leger uten grenser 100 000  
Litteraturhuset Fredrikstad 100 000  
Minerva 100 000  
Natur og ungdom 100 000  
Norges Sosiale Forum 100 000  
Rødt 50 000  
Støttegrppe for fred i Sudan 75 000  
TRAP 100 000  
Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar 50 000  
Sum 2 355 000  
Publisert 21.08.2013
Sist oppdatert 16.02.2015