Tildelinger til informasjonsformål i 2015

Her er en fullstendig oversikt over tildelinger og avslag på søknader om støtte til informasjonsformål i 2015. 

Norad står for tildelinger over kapittel/post 160.70 til informasjonsformål. For 2015 fikk organisasjoner med flerårig avtale tilbud om å søke om ettårig forlengelse. Alle 54 organisasjoner valgte å benytte seg av dette.

I tillegg mottok Norad 34 søknader om enkeltavtaler og 36 søknader om tilleggstilskudd. Tilsammen ble det søkt om 108,5 millioner kroner. Norad hadde om lag 91 millioner kroner til fordeling. Gode resultater, tydelig strategi og skille mellom egenprofilering og informasjonsarbeid har vært viktig når Norad har vurdert årets søknader.

Organisasjoner som har fått tilbud om midler til informasjonsformål i 2015

Under er en oversikt over ferdigbehandlede søknader i 2015. Tallene presenteres med forbehold om behandling av klagesaker. Oppdateringer kan forekomme.

Oversikten viser organisasjoner som har fått tilbud om avtale i 2015. Etter organisasjonens navn følger avtalebeløpet for 2015, og i parentes eventuelle endringer fra 2014. Alle tall er oppgitt i norske kroner. Oversikten inkluderer runden med tilleggstilskudd samt enkeltavtaler.

The Africa Center for Information and Development (ACID) 70.000
Afghanistankomiteen i Norge 500.000 (0)
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 75.000
Arbeiderpartiet 150.000 (+10.000)
Atlas-alliansen 712.500 (-37.500)
Attac Norge 712.500 (-37.500)
Care Norge 200.000 (0)
Caritas Norge 625.000 (0)
Changemaker 2.000.000 (+200.000)
Den norske Burmakomité 500.000 (0)
Den norske Tibetkomité 48.000 (+8.000)
Det Norske Misjonsselskap* 550.000 (+93.250)
Diaspora Network 300.000 (+200.000)
Digni 1.000.000 (0) 
Fellesrådet for Afrika 1.925.000 (+325.000)
Fellesutvalget for Palestina 400.000 (0)
Fian Norge 600.000 (0)
FIVAS 1.400.000 (0)
Flyktninghjelpen 1.260.000 (-140 000)
FN-sambandet*** 28.905.000 (-99.500)
FOKUS 1.650.000 (+200.000)
For Freedom Kampanjen 75.000
Forum for utvikling og miljø 800.000 (0)
FORUT 760.000 (-40.000)
Framtiden i våre hender 2.300.000 (+500.000)
Global Info 750.000 (0)
Global.no 1.500.000 (0)
Hei Verden 500.000 (0)
Høgskolen i Oslo 200.000 (0)
Internasjonalt seminar Lofoten 47.100 (+17.100)
Internasjonalt seminar Tromsø 285.000 (0)
Internasjonalt Utvalg 450.000 (-50.000)
Internasjonal Studentfestival i Trondheim (ISfiT) 200.000
Internasjonalt Utvalg 450.000 (-50.000)
KFUK-KFUM Global 530.000 (0)
Kirkens Nødhjelp 2.200.000 (+200.000)
Kirkens nord/sør-informasjon 1.700.000 (0)
KrF Studieforbund 400.000 (0)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1.400.000 (0)
Latin-Amerikagruppene 1.5820.070 (+182.070)
Leger uten grenser 100.000 (0)
Litteraturhuset Fredrikstad 140.000 (+40.000)
LO 563.400 (-61.600)
Miljøagentene 500.000 (0)
Minerva 100.000 (0)
Naturvernforbundet 750.000 (+250.000)
Norges Fredslag 600.000 (0)
Norges Sosial Forum 200.000 (0)
Norsk Folkehjelp 2.185.000 (-115.000)
Operasjon Dagsverk 900.000 (0)
Oslo Dokumentarkino 250.000 (+50.000)
Plan Norge
 760.000 (-40.000)
Publish What You Pay (PWYP) 250.000
Redd Barna 1.900.000 (+300.000)
Regnskogfondet 1.700.000 (0)
RORG-samarbeidet 2.745.500 (-144.500)
Røde Kors** 1.400.000 (-200.000)
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 1.200.000 (+300.000)
Senterpartiets Studieforbund 360.000 (-40.000)
Sex og Politikk 270.000 (-30.000)
Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (tidligere SLUG) 1.000.000 (0)
STIP 500.000 (0)
Strømmestiftelsen 900.000 (-100.000)
Støttegruppen for Fred i Colombia 80.000
Støttekomiteen for Vest-Sahara 600.000 (0)
Tankesmien Agenda 250.000
Tax Justice Network 1.000.000 (+300.000)
UNICEF Norge*** 2.137.500 (-112.500)
Utviklingsfondet 2.116.000 (+334.000)
Vennskap Nord/Sør 1.600.000 (0)
Vennskap Nord/Sør – skoleutvekslingsprogram 2.500.000 (-1.000.000)
Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar 30.000 (+5.000)
Verdensmagasinet X 1.282.500 (-67.500)
WWF Norge 540.000 (-60.000)
Zero 800.000 (+300.000)

* Det Norske Misjonsselskap fikk utbetalt et lavere beløp enn det som var avtalefestet i 2014.
** Røde Kors’ endring skyldes at et tiltak ble tatt ut av rammeavtalen.
*** Samarbeidsprosjekt mellom FN-sambandet og Unicef på 500.000 norske kroner.

Organisasjoner som har fått avslag på søknad om tilskudd

Oversikten viser organisasjoner som har fått avslag på søknad om tilskudd i 2015. Etter organisasjonens navn følger søknadssum for 2015. Alle tall er oppgitt i norske kroner.

Avslag på søknad om enkeltavtaler

Afrikansk helse og sosial utviklings organisasjon 250.000
Anno museum 300.000
Black Expression 90.000
DDVANA 300.000
Fairtrade Norge 300.000
Fin Film Morgan Davidsen 82.000
Folk media 267.000
Handelskampanjen 1.278.220
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 300.000
IAC Norway Interafrican Comittee in Norway 100.000
Lusofonia Oslo 100.000
Norske Sosialarbeidere Uten Grenser 200.000
Organisasjon for Strategisk integrering og inkludering (OSII) 300.000
Råsalt Animasjon 150.000
Støttegruppe for fred i Sudan og Sør-Sudan 146.500

Avslag på søknad om tilleggstilskudd

Atlas-alliansen 310.000
Attac 206.830
Caritas Norge 355.000
Digni 120.000
Flyktninghjelpen 180.000
FN-sambandet 500.000
Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene 200.000
Kirkens Nødhjelp 380.000
Landsforeningen for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 325.000
Latin-Amerikagruppene (LAG) 240.100
Miljøagentene 275.000
Plan Norge 240.000
Redd Barna 350.000
Sex og Politikk 45.000
Strømmestiftelsen 300.000
Unicef Norge 200.000
Utviklingsfondet 128.000
Utviklingsfondet / Spire 135.000
Vennskap Nord/Sør 265.000

Publisert 06.03.2015
Sist oppdatert 22.04.2015