Hvor går pengene?

I 2013 var norsk bistand på 32,8 milliarder kroner. 116 land mottok norsk bistand. Hvor går pengene og hva brukes de til? Her får du noen av svarene.

Hvert år bevilger Stortinget penger til offisiell bistand over Utenriksdepartementets budsjett. Disse pengene forvaltes så av ulike offentlige etater.

  • Ambassadene rundt om i verden forvalter omtrent 17 prosent av den totale bistanden
  • Utenriksdepartementet 63 prosent
  • Norad 14 prosent
  • Resten forvaltes av NorfundFredskorpset og Riksrevisjonen.

Disse etatene har ulike formål og ordninger, for eksempel forvalter Utenriksdepartementet all humanitær bistand, mens ambassadene forvalter den langsiktige bilaterale bistanden.

Les mer om de ulike tildelingene under Norads tilskuddsordninger:

Publisert 05.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015