Frivillige organisasjoner fikk 1,4 milliarder i 2013

Norske frivillige organisasjoner er tildelt 1,4 milliarder kroner fra Norads søknadsbaserte tilskuddsordning.

Samarbeidsavtaler 2013 (totalt tildeling):

 • ADRA- 18 000 000
 • Atlas-alliansen - 82 560 000
 • CARE Norge - 65 926 000
 • Caritas Norge - 27 050 000
 • Digni - 161 300 000
 • Flyktninghjelpen - 94 500 000
 • FOKUS - 41 500 000
 • ForUM - 6 740 000
 • FORUT - 30 000 000
 • KFUK/M GLOBAL - 5 000 000
 • Kirkens Nødhjelp - 237 782 500
 • LO - 29 000 000
 • LO/Bama - 600 000
 • Namibiaforeningen - 6 000 000
 • Norges Idrettsforbund - 11 300 000
 • Norges Naturvernforbund - 8 000 000
 • Norges Røde Kors - 78 000 000
 • Norsk Folkehjelp - 163 700 000
 • Norsk Sykepleierforbund - 5 590 000
 • Plan Norge - 43 554 000
 • Redd Barna - 155 000 000
 • Regnskogfondet (inkludert direktestøtte urfolk) - 82 000 000
 • SAIH - 24 860 000
 • Selskapet for Norges Vel - 21 000 000
 • SOS- Barnebyer - 15 500 000
 • Strømmestiftelsen - 51 200 000
 • Tørrlandskoordineringsgruppen - 7 100 000
 • Utdanningsforbundet - 5 500 000
 • Utviklingsfondet - 41 000 000
 • WWF-Norge - 59 300 000

I tillegg har Norad i tråd med rammer fra UD og ambassadene bevilget midler over budsjettpostene for regionbevilgning, overgangsbistand, fred og forsoning og miljø og bærekraftig utvikling.

I tråd med føringene er økningen i budsjettet særlig fordelt til organisasjoner som jobber med barns rett til utdanning i konflikt- og katastrofesituasjoner. Redd Barna, Right to Play, Digny og Adra er blant organisasjoner som har en økning innenfor denne satsingen.

Flere samarbeidsavtaler

Ti organisasjoner inngår nye flerårige samarbeidsavtaler fra 2013. Av disse har Regnskogfondet fått en økning på ti mill kroner.  Totalt er det 29 organisasjoner som har slike flerårige avtaler.

Prosjektavtaler

Fire nye organisasjoner tilbys ettårige prosjektavtaler med Norad, mens førtiåtte organisasjoner fikk avslag på sine søknader.

-Svake søknader, svak kapasitet hos søker og for høy risiko ved eventuell tildeling er hovedårsakene til avslagene.

Totalt er det 11 organisasjoner som har ettårige avtaler. I tillegg er det nå 55 organisasjoner som har flerårige prosjektavtaler.

Vektlegger landkunnskap og samarbeidspartnere

I samarbeidet med de frivillige organisasjonene framover vil Norad særlig ha oppmerksomhet rundt de norske organisasjonenes forståelse for samfunnsutviklingen i det enkelte land, hvem deres lokale partnere representerer og antallet ledd fra Norad til målgruppe.

Prosjektavtaler 2013:

Flerårige prosjektavtaler:

Advokatforeningen     4 400 000
Afghanistankomiteen                                                 6 000 000
Alfalah Scholarship Scheme        250 000
Bistandstorget     1 600 000
Blå Kors Norge     1 600 000
Deaf Aid     1 900 000
Det norske menneskerettighetsfond        970 000
Fagforbundet Telemark        750 000
Field Band Foundation        500 000
Friends of the Mind        250 000
Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation        500 000
Health and Development Int. Norway        400 000
HEI Verden     1 900 000
Human-Etisk Forbund        300 000
IHSG Nettverk        250 000
Isha Development Comittee        500 000
JOIN     9 200 000
JOIN     2 900 000
JOIN     4 338 000
KS     6 500 000
Kvekerhjelpen     1 182 000
Leger uten grenser Norge     8 700 000
Lions Norge     7 000 000
LLH     2 000 000
LNU     1 825 000
Mama Sara Education Foundation        600 000
Norcode     2 000 000
Norges Kristne Råd     1 700 000
Norges Speiderforbund        800 000
Norsk Ornitologisk Forening     2 050 000
Norwegian Disabled Care Found        400 000
OIKOS Økologisk Norge     1 700 000
Oppland skogselskap     1 000 000
Prosjekt Haiti        500 000
Prosjekt Haiti        500 000
Publish what you pay     5 000 000
Rahma Islamic Relief     2 000 000
Response Network Zambia Ltd     1 200 000
Right to Play   27 650 000
Rådet for Psykisk helse        800 000
Sierra Leones venner     3 917 000
Sungi Diaspora Programs        900 000
Tano Trust        630 000
Tanzaniaprosjektet        300 000
Transparency International Norge        850 000
Tromsø Mineskadesenter     2 400 000
Universitetet i Tromsø        650 000
Utdanningshjelpen        500 000
VEDCO - Volunteer efforts for development concerns     1 400 000
Vennskap Nord/Sør     7 000 000
YS     1 400 000
Sum tildeling 113 567 000

          

Ettårige prosjektavtaler:

Adina Stiftelsen                                                                     700 000
Adopsjonsforum        250 000
IDEA Foundation        550 000
Impact Norway        400 000
Kaalmo Health Organization        400 000
SEDO Forening        400 000
Farmasøyter uten grenser        500 000
Sum tildeling      3 200 000
Publisert 02.05.2012
Sist oppdatert 16.02.2015