Prosjekter rettet mot lavere nivå i grunnskolen ble vektlagt i NORDHEDs Utdanning for utvikling-utlysning.
Foto: Jan Speed

Fire prosjekter får støtte til å styrke utdanning og forskning

Se hvem som får støtte under NORHEDs «Utdanning for utvikling»-program 2016-2021.

59 millioner barn har ikke tilgang til grunnutdanning og 781 millioner voksne i verden er analfabeter fordi de aldri fikk utdannelse.

Den norske regjeringen ønsker å styrke innsatsen på utdanning i utviklingsland. I oktober 2015 gjorde Norad en utlysning under Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED).

Internasjonale universitetssamarbeid ble oppfordret til å sende inn søknader. Utlysningen fikk inn 21 søknader. Norad har nå fullført utvelgelsen.

- Vi forventer at prosjektene vil styrke forsknings- og undervisningskompetanse knyttet til utdanning i de berørte landene, sier Kårstein Måseide, leder for Norads Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning.

Pedagogikk og lærere

Gode ​​lærere er avgjørende for godt tilrettelagt undervisning.

Prosjekter med fokus på lavere nivå i grunnskolen ble vektlagt i 2016-2021-utlysningen. Lærerutdanning med særlig vekt på pedagogikk, innovative pedagogiske tilnærminger og lærer-elev relasjoner hadde ekstra prioritet.

- Vi forventer at prosjektene vil gi viktige resultater for NORHED-programmet, og styrke akademisk samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og samarbeidslandene, sier Måseide.

Forbedring av kvaliteten i grunnskoleutdanningen var utgangspunkt for utlysningen. Den retter seg mot prioriterte land for utviklingssamarbeid innen utdanning: Etiopia, Haiti, Malawi, Nepal, Niger, og Sør-Sudan.

Utvelgelsesprosessen

Norad mottok 21 søknader totalt. Syv søknader møtte ikke de formelle kriteriene.

Et panel av uavhengige fageksperter evaluerte de resterende 14 søknadene. Panelet fikk innspill på utvalgte kriterier fra Norad og norske ambassader.

- Fire av de 14 kvalifiserte søknadene ble vurdert å være av tilstrekkelig kvalitet av panelet, og har fått tilsagn om støtte fra Norad, sier Måseide.

Utlysningen er et ledd i den norske regjeringens innsats for å styrke utdanning, slik det er beskrevet i Stortingsmelding 25 (2013-2014) med tittelen "Utdanning for utvikling".

- Den samlede bevilgningen innebærer om lag 60 millioner kroner. Nøyaktig tildeling for hvert prosjekt er fortsatt gjenstand for forhandlinger mellom Norad og søkerne, sier Måseide.

De fire utvalgte prosjektene

 • “Advancing quality in education in the Primary and lower secondary schools of Ethiopia and South Sudan”
  Bahir Dar University, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og University of Juba.
 • “BEYOND ACCESS: Improving Quality of Early Years Reading Instructions in Ethiopia and South Sudan”
  Addis Ababa University, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), University of Juba og Bahir Dar University.
 • “Strengthening numeracy in early years primary education through professional development of teachers”
  University of Malawi og Universitet i Stavanger.
 • “Innovations in teaching and learning through contextualized approaches to increase the quality, relevance and sustainability of education in Nepal”
  Tribhuvan University, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og Kathmandu University.

To av de utvalgte prosjektene har partnere i Sør-Sudan, og vil kunne bli berørt av konfliktsituasjonen i landet.

Publisert 11.08.2016
Sist oppdatert 16.08.2016