Fem partnerskap for yrkesopplæring

Fem prosjekter får til sammen 45,3 millioner kroner i prosjektmidler gjennom programmet Building Skills for Jobs.

Programmet ble lansert høsten 2016. De to første utlysningene gikk på prosjektmidler og prosjektideer i skisseform. Nå foreligger den første tildelingen under programmet.

Oppstart i 2017

Målet for programmet er å bidra til yrkesopplæring som gir ungdom og unge voksne ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Prosjektene som har fått tildelt midler, skal være klare for oppstart første halvår 2017. De fokuserer på sektorene landbruk, energi, IKT, fisk og marine ressurser og maritim sektor.

Prosjektene har tre til fem års varighet, og vil motta finansiering på mellom 3 og 13 millioner kroner i løpet av prosjektperioden.

Prosjektene involverer ulike typer partnerskap som inkluderer frivillige organisasjoner, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Til sammen mottok SIU og Norad 48 søknader på prosjektmidlene.

Disse prosjektene får støtte

Skills for Resilience: Educating young, independent and climate smart smallholder farmers in Malawi

Bak søknaden står:

 • Norwegian Association of Disabled (NAD)
 • The Technical, Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority of Malawi
 • YARA International ASA
 • Federation of Disability Organisations in Malawi
 • The National Smallholder Farmers' Association of Malawi
 • Malawi Council for the Handicapped 

Prosjektperiode: 5 år
Støtte: 11 933 496 kr
Sektor: Landbruk

Farming jobs - Building skills on Aquaculture/Fish-Farming in Uganda

Bak søknaden står:

 • Caritas Norway
 • Caritas Uganda 
 • Hauge Aqua AS 

Prosjektperiode: 5 år
Støtte: 11 475 000 kr
Sektor: Fisk og marine ressurser

The vocational entrepreneurs of Nkhotakota, Malawi

Bak søknaden står:

 • Flora Upper Secondary School
 • NKhotakota Youth Organisation
 • Kumudzi Kuwale (social for profit company) 

Prosjektperiode: 5 år
Støtte: 3 230 000 kr
Sektor: Energi, IKT

Vocational skills for Vietnamese aquaculture industry 

Bak søknaden står:

 • The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
 • Vietnam Chamber of Commerce and Industry 
 • Vietnam Pangasius Association 
 • Vinh Hoan (an aquaculture company in Vietnam)
 • Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers
 • Pharmaq AS
 • Steinsvik AS 

Prosjektperiode: 3 år
Støtte: 6 127 863 kr
Sektor: Maritim sektor

Oppdatert informasjon

Mars 2017: Det var opprinnelig fem prosjekter som ble tildelt støtte, men det ene har i etterkant fått avslag fra tildelingskomitéen. Dette skyldes at en sentral partner måtte trekke seg fra prosjektet, slik at vilkårene for å tildele støtte ikke lenger ble ansett som oppfylt.

Publisert 14.02.2017
Sist oppdatert 03.03.2017