Avtaler for over 1,8 milliarder inngått

Norad har inngått avtaler for over 1,8 milliarder kroner etter den årlige søknadsrunden for norske organisasjoner for styrking av sivilt samfunn for 2018.

Norad har inngått avtaler med syv organisasjoner på inntil fem års varighet. I tillegg har fem søkere fått støtte til utfasing av pågående prosjekter. Øvrige søknader ble avslått.

Søknadssum for 2018 alene var 491 millioner. Norad mottok totalt 37 søknader.

- Det var hard konkurranse og høy kvalitet på mange av søknadene, sa Wenche Fone, avdelingsdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad, da det først ble kjent at syv organisasjoner ble tilbudt en avtale. Les mer om begrunnelsene hun ga om vurderingene den gangen.

Organisasjoner som har fått tilbud om ny avtale

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. Beløpene oppgitt inkluderer ikke tildeling over til tros- og livssyn-utlysningen eller midler over regionalbevilgningen. 

Capacare
Avtalebeløp totalt: 4.000.000 
Avtalelengde: 2 år

Caritas
Avtalebeløp totalt: 142.800.000 
Avtalelengde: 4 år

Digni
Avtalebeløp totalt: 992.000.000 
Avtalelengde: 5 år (til april 2023)

Hei verden
Avtalebeløp totalt: 5.850.000 
Avtalelengde: 3 år

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Internasjonal (LHLI)
Avtalebeløp totalt: 63.000.000 
Avtalelengde: 3 år

Regnskogsfondet
Avtalebeløp totalt: 471.500.000 
Avtalelengde: 5 år

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Avtalebeløp totalt: 128.400.000 
Avtalelengde: 4 år

Fem søkere har fått støtte til utfasing av pågående prosjekter. Avtalen er på inntil ett år for å sikre forsvarlig utfasing.  

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

Grønn Hagen
Avtalebeløp totalt: 400.000 

Internasjonal Helse og Sosial Gruppe (IHSG)
Avtalebeløp totalt: 173.000

Join Good Forces
Avtalebeløp totalt: 7.000.000

Norsk ornitologisk forening  
Avtalebeløp totalt: 1.500.000

Prosjekt Haiti
Avtalebeløp totalt: 1.300.000

Publisert 01.06.2018
Sist oppdatert 01.06.2018