Åtte organisasjoner får tilskudd til utdanning

Får 390 millioner kroner til utdanningstiltak i Burkina Faso, Mali og Niger.

Norad gjennomførte i 2017 en ekstra utlysning for sivilt samfunn og utdanning under kapittelpost 160.70. Sivilt samfunnsorganisasjoner med erfaring fra utdanningssektoren kunne søke om støtte til utdanningstiltak i Burkina Faso, Mali og Niger.

Innledningsvis mottok Norad søknader fra 48 organisasjoner. Deretter ble ti organisasjoner invitert til å sende inn full søknad. Av disse, har Norad inngått avtaler med åtte organisasjoner for totalt 390 millioner kroner. Alle avtalene er for fem år, med unntak av avtalen med Flyktninghjelpen som er på tre år.

Adra Norge får støtte til prosjektet SEAQUE, som står for styrke rettferdighet, tilgang og kvalitet i utdanning i områder med store utdanningsutfordringer i Mali og Niger. Norad har bevilget 80 millioner kroner over fem år.

Flyktninghjelpen får støtte til utdanningsprogram for flyktninger og internt fordrevne personer i Mali i samarbeid med International Rescue Committee. Norad har bevilget 60 millioner kroner over tre år.

Handicap International får støtte til deres arbeid for å skape barnevennlige og inkluderende læringsmiljø for marginaliserte jenter og gutter i Mali, Niger og Burkina Faso. Norad har bevilget i overkant av 55 millioner over fem over.

Woord en Daad mottar støtte for deres Job Booster-program som gir teknisk og yrkesfaglig opplæring for unge i Burkina Faso. Norad har bevilget i overkant av 60 millioner kroner over fem år.

Strømmestiftelsen mottar støtte til deres hurtigskoleprogram i Mali, Burkina Faso og Niger. Her får barn som ikke går på skole tilgang til får ni måneders opplæring, slik at de skal kunne ta igjen de andre elevente og innskrives i og fullføre vanlig skole. Norad har bevilget i overkant av 43 millioner kroner over fem år til prosjektet.

Right to Play Norway mottar støtte til utvalgte skoler i Mali. Norad har bevilget 35 millioner kroner over fem år.

GRET (Group de Recherche et d’Echanges Technologies) mottar støtte til teknisk og yrkesfaglig opplæring av unge i Mali. Norad har bevilget i overkant av 30 millioner kroner over fem år til prosjektet.

Acting for Life mottar støtte til teknisk og yrkesfaglig opplæring i fire regioner i Burkina Faso. Norad har bevilget i overkant av 25 millioner kroner over fem år til prosjektet.

Publisert 26.01.2018
Sist oppdatert 26.01.2018