25 organisasjoner får tilskudd til kvinners rettigheter

Nå er tildelingen for tiltak til oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og over kvinnebevilgningen klar.

Norad mottok over 800 søknader i den åpne søknadsrunden høsten 2017. Det har vært en omfattende prosess for å vurdere alle søknadene.

Ti organisasjoner får støtte til tiltak for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, og 15 organisasjoner får støtte til tiltak over kvinnebevilgningen.

I vurderingen av søknadene har Norad hatt fokus på partnerland, prosjektenes relevans og kvalitet, og hvor nøyaktig prosjektene skal løse målene beskrevet i handlingsplanene for henholdsvis kvinner, fred og sikkerhet og handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken (2016-2020). 

Den 11. januar 2019 lanserte regjeringen en ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2019-2022, som følger opp målene i den tidligere handlingsplanen for perioden 2015- 2018.

- Det blir ikke reell fred uten at kvinner deltar. Målet med avtalene er å styrke kvinners påvirkning i fredsprosesser og post-konflikt situasjoner, understreker avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn.

Konsentrasjon

Avtalene inngås i tre til fire år. Både nasjonale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner har fått tilskudd.

Kvinner, fred og sikkerhet: 

Tildelingen på oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 - kvinner, fred og sikkerhet er konsentrert til områdene 1) fredsprosesser og -forhandlinger og 2) post-konflikt-støtte. Bare prosjekter rettet mot Norges prioriterte partnerland ble vurdert.

På grunn av sterk konkurranse støtter porteføljen innsatsen i følgende land og områder: Colombia, Mali, Myanmar, Nigeria, Filippinene, Sør-Sudan og Midtøsten og Nord-Afrika (med særlig vekt på Syria og Palestina).

Kvinners rettigheter og likestilling: 

Tildelingen på kvinners rettigheter og likestilling er konsentrert til fire av de fem målene i den nasjonale handlingsplanen, fra 1) kvinners politiske rettigheter 2) kvinners økonomiske rettigheter 3) å avskaffe vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner og 4) fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

For denne tildelingen har Norad forsøkt å støtte lokale organisasjoner. Geografisk sett prioriteres prosjekter i land som står på listen over land som Norge støtter i utviklingssamarbeid.

Publisert 11.01.2019
Sist oppdatert 11.01.2019