Tildelinger

I 2015 var norsk bistand på 34,5 milliarder kroner. Hvor går pengene og hva brukes de til? Her får du noen av svarene.