Somaliske flyktninger
Foto: Sofi Lundin

Utlysning: Strategiske partnerskap med norske humanitære organisasjoner

Om tilskuddsordningen  

Samarbeidet med norske organisasjoner er en viktig del av Norges humanitære innsats. Tett samarbeid kombinert med klar rolledeling mellom norske myndigheter og organisasjonene har bidratt til å utvikle både norsk og internasjonal humanitær politikk, og til å gjøre norske organisasjoner internasjonalt ledende på flere områder.  

Ordningen med strategiske partnerskap skal bidra til å nå målsettingene i Norges Strategi for humanitær politikk 2024-2029 og prioriteringene i årlig budsjettproposisjon (Prop. 1 S). Ordningen er finansiert over kapittel 150 post 70 Nødhjelp og humanitær bistand og kapittel 153 post 70 Flyktninger og internt fordrevne.   

Målet med ordningen er:   

  • Liv er reddet, nød er lindret og menneskelig verdighet er ivaretatt i humanitære kriser.    
  • Mennesker i nød har fått nødvendig beskyttelse og assistanse i tråd med de humanitære prinsippene.

Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger over statsbudsjettet. 

Søknadsfrist er 4. september 2024  kl. 13.00 (norsk tid)

Til orientering omfatter ikke denne utlysningen midler til humanitær innsats i Ukraina og naboland i tråd med regjeringens Nansen-program. Det vil bli en egen separat utlysning for humanitær innsats i Ukraina og naboland.

For å søke støtte under denne ordningen, må søkere bruke digitalt søknadsskjema i Norad og Utenriksdepartementets tilskuddsportal : grants.mfa.no. 

Sentrale dokumenter 

Tidligere tildelinger 

Kontaktinformasjon 

Ved behov for klargjøringer kan spørsmål sendes til SPA_utlysning@norad.no 

Vi gjør oppmerksom på at nye spørsmål og svar vil publiseres fortløpende på denne siden: Q&A Strategiske partnerskap med norske humanitære organisasjoner

 

Lansering

Norsk og engelsk utgave publiseres på regjeringen.no 15. mai. Her kan lanseringsarrangementet følges direkte fra kl. 0915-1100, og videofilen kan lastes ned i etterkant. Arrangementet foregår i sin helhet på engelsk.

Dear partners and colleagues, Minister of International Develeopment Tvinnereim and Minister of Foreign Affairs Barth Eide launch Norway’s new humanitarian strategy in Oslo and online 15 May at 9:15-11:00. Among the guest speakers are UN High Commission Grandi, Secretary General of NRC Egeland and other humanitarian leaders. You are welcome to follow the event online here: regjeringen.no

 
Publisert 26.04.2024
Sist oppdatert 23.05.2024