Tilskudd til informasjonsformål

Målet med informasjonsstøtten er å fremme demokratisk deltakelse, debatt, engasjement og økt kunnskap om globale miljø og utviklingsspørsmål.

Informasjonsstøtten bidrar til å opprettholde et levende sivilsamfunn i Norge. Denne ordningen skal informere den norske befolkning om årsaker til global ulikhet og klimakrise, eller fremme løsninger for dette.

Målet med ordningen er økt kunnskap, engasjement og debatt omkring globale miljø- og utviklingsspørsmål. Den norske befolkningen er målgruppen for ordningen. Potensielle tilskuddsmottakere under denne ordningen er norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Utlysning

Forrige utlysning over denne ordningen var i 2020. Norad inngikk i 2021 totalt 33 avtaler med norske organisasjoner for perioden 2021-2025. 

Det blir ingen utlysning for 2024. 

Publisert 16.10.2011
Sist oppdatert 14.02.2024