Tilskudd til informasjonsformål

Ny utlysning: Sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke om midler til informasjons- og opplysningsarbeid.

Informasjonsstøtten bidrar til å opprettholde et levende sivilsamfunn i Norge. Denne ordningen skal informere den norske befolkning om årsaker til global ulikhet og klimakrise, eller fremme løsninger for dette.

Formålet med informasjonsstøtten er å fremme demokratisk deltakelse, debatt, engasjement og økt kunnskap om globale miljø og utviklingsspørsmål.

Det er betydelig konkurranse om tilskuddsmidlene. Norad stiller store krav til søkerens kompetanse, resultater og kostnadseffektivitet. Søknader behandles og vurderes basert på føringene og kriteriene som fremkommer i utlysningen.

Rammen for denne utlysningen er FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Norske sivilsamfunnsaktører som frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger, ikke-kommersielle medier, trosbaserte organisasjoner og idrettsorganisasjoner kan søke tilskudd.

Organisasjoner kan søke om avtale for to eller fem år. Langsiktige avtaler er hovednormen.

Søknadsfristen er 1.oktober kl. 13.00 2020. 

For mer utfyllende informasjon om søknadskriterier og andre krav til søker, les full utlysningstekst og Q&A med spørsmål og svar.

Publisert 16.10.2011
Sist oppdatert 29.11.2019