Førstegangssøker?

Fyller du Norads krav til søkere? Test din organisasjon.

Norad krever at den som får støtte må:

  • være en selvstendig juridisk enhet med et ansvarlig styre og egne vedtekter. Organisasjonen må ha en ideell målsetning og kan ikke være etablert for å tjene penger
  • ha en strategi eller handlingsplan og etiske retningslinjer for sitt arbeid i utviklingsland
  • være norsk, det vil si ha hovedkontor/base i Norge - dette inkluderer norske flerkulturelle organisasjoner (diaspora)
  • kunne engasjere medlemmer og/eller støttespillere i Norge i organisasjonens arbeid, utover å samle inn penger til prosjekter
  • ha etablert et samarbeid en lokal partner i landet hvor prosjektet skal gjennomføres

Svarte du ja på disse spørsmålene, kan du se videre på informasjon og søknadsskjema for prosjektavtale.

Publisert 21.05.2015
Sist oppdatert 21.05.2015