Fisk for utvikling og sivilt samfunn 2018-2022

Norad har invitert utvalgte organisasjoner til å søke om tilskudd for sivilt samfunn under bistandsprogrammet Fisk for utvikling.

Norge er i en ledende posisjon innen fiskeri og akvakultur globalt. Siden 1952 har Norge bistått utviklingsland innenfor nettopp fiskeri og akvakultur.

Fisk for utvikling skal sette all norsk utviklingsbistand til fiskeri- og havbruk i sammenheng. Hensikten er at norsk kompetanse og ekspertise bedre skal komme utviklingsland til gode.

Formålet med programmet er å redusere fattigdom i partnerland gjennom sosioøkonomisk utvikling, høyere sysselsetting, forbedret matsikkerhet og ernæring.

Sivilt samfunn spiller en viktig rolle; globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor har Norad invitert utvalgte organisasjoner til å søke om støtte for perioden 2018-2022. Støtte gis hovedsakelig til prosjekter i de tre landene som Fisk for utvikling-programmet samarbeider med; Colombia, Ghana og Myanmar.

Publisert 26.01.2018
Sist oppdatert 07.02.2018