Yrkesopplæring – Building Skills for Jobs

Det vil ikke bli flere utlysninger under dette programmet.

Building Skills for Jobs var en del av Norges satsing på utdanning globalt. Programmet skulle styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet var å gi opplæring i ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb. Prosjekter som omfattet innsatser på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kunne få tilskudd. Det var en forutsetning at det var et partnerskap mellom næringslivsaktører og utdanningsaktører.

Totalt ni prosjekter har fått tilskudd gjennom Building Skills for Jobs. Det vil ikke bli flere utlysninger under dette programmet.

Publisert 08.09.2016
Sist oppdatert 30.01.2019