Hvilke prosjekter tilfredsstiller kriteriene for å være godkjent som utviklingshjelp?

Development Assistance Committee (DAC) er et forum i OECD som setter standarder for og følger opp medlemslandenes bistandspraksis. Dette forumet har utarbeidet felles retningslinjer for hva som klassifiseres som utviklingshjelp.

For at et prosjekt skal regnes som ODA (Official development assistance) må det ha som mål å fremme økonomisk utvikling eller velferd i utviklingsland. Retningslinjene ligger ute på nettsidene til OECD/DAC.

Her er det mulig å få informasjon om hvilke typer prosjekter og land som er godkjente som mottakere av utviklingshjelp. Det finnes også en liste over multilaterale og internasjonale organisasjoner som tilfredsstiller kravene for å motta kjernestøtte.Her er de viktigeste

Publisert 03.01.2012
Sist oppdatert 06.11.2015