Søk tilskudd

Norad samarbeider med norske bedrifter, statlige etater og forskjellige bistands- og kulturinstitusjoner. Mesteparten av dette samarbeidet organiseres gjennom ulike støtteordninger.

I tillegg utlyser Norad årlig midler til forskning og institusjonssamarbeid mellom norske forskningsinstitutter og forskningsinstitusjoner i samarbeidsland. Her finner du alt du trenger for å søke.