Fond i Verdensbanken

Norge har en rekke trustfond i Verdensbankgruppen. Fondet for miljømessig– og sosialt bærekraftig utvikling (the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development, TFESSD) og det norske trustfondet for næringsutvikling og infrastruktur (the Norwegian Trust Fund for Private Sector and Infrastructure, NTF-PSI) er to av de største norske fondene.

Om fondene

Finansiert av Norge og Finland er TFESSD et multi-donor fond som bidrar med ressurser til å styrke Verdensbankens aktiviteter innen fattigdomsreduksjon, sosial utvikling og miljø. Med et totalt budsjett på NOK 110 millioner for perioden 2010-2012, finansierer TFESSD i dag om lag 154 aktiviteter, hvorav halvparten av midlene er øremerket til afrikanske land sør for Sahara.

NTF-PSI ble etablert med det formål å samle flere ulike norske fond i Verdensbankgruppen rettet mot blant annet energi, vann, infrastruktur og næringsutvikling. I 2011 ble det tildelt om lag NOK 15 millioner til PSI-fondet.

Sekretariat i Norad

Sekretariatet for TFESSD og NTF-PSI har siden 1. november 2009 ligget i Norad, i avdeling for økonomisk utvikling, energi, likestilling og styresett. Sekretariatet lå tidligere hos Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hege Bakke Sørreime / Benedicte Kaltenborn har sekretariatsrollene, med Gunnar Bøe som overordnet leder.


Sekretariatet har blant annet som mandat å bistå Utenriksdepartementet med faglig rådgivning og bidra inn i dialog med Verdensbanken på fondenes tematiske områder. Det er også Sekretariatets rolle å engasjere relevante fagmiljøer i Norad, Utenriksdepartementet, akademia, sivilt samfunn og andre for kunnskapsspredning og deltakelse.

 

Publisert 18.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015