Ukrainske barn på lekeplass
Foto: Adobe Stock

Slik styres Ukraina-bistanden: Organisering av programmet 

Forvaltningen av sivile og humanitære midler i Nansen-programmet ble overført fra Utenriksdepartementet til Norad 1. september 2023.

Натисніть тут для версії українською мовою

Forvaltningen av sivile og humanitære midler i Nansen-programmet ble overført fra Utenriksdepartementet til Norad 1. september 2023. Forvaltning av bistandsmidler er Norads kjerneoppgave og overføringen bidrar til å sikre at bruken av norske midler er mest mulig effektiv og forsvarlig. Utenriksdepartementet skal fortsette å styrke arbeidet med politisk og strategisk styring og koordinering, analyse, policyutvikling og dialog med relevante aktører.

Det er den nyopprettede Avdeling for Nansen-programmet for Ukraina i Norad som har ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet, på om lag 7,5 mrd. kroner årlig. Mesteparten av støtten kanaliseres gjennom allerede etablerte kanaler og partnere. I tillegg vil noen av midlene i Nansen-programmet kunne inngå i søknadsbaserte ordninger rettet mot sivilt samfunn i Ukraina. 

Den sivile bistanden til Ukraina er ubunden, og uten krav til kjøp av norske varer og tjenester. Selv om Norge vektlegger ukrainsk behov og eierskap, har vi også tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere. Dette gjelder ikke minst forventninger til kontroll og etterrettelighet i bruk av norsk støtte, samt at ukrainske myndigheter prioriterer korrupsjonsbekjempelse og reformarbeid, og overholder menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter. 

Forsvarsdepartementet er ansvarlig for forvaltningen av den militære støtten til Ukraina. Se oppdatert oversikt over norsk militær støtte til Ukraina på regjeringen.no

Skadet høyhus i Ukraina
Foto: Verdensbanken

Systematisk læring 

Nansen-programmet for Ukraina skal bygge på systematisk bruk av kunnskap og løpende læring fra tidligere erfaringer og innsatser for å oppnå best mulig resultater, samt identifisere og håndtere risiko. Dette er sentralt for å legge til rette for å nå målene i Nansen-programmet. Nansen-programmet for Ukraina vil bygge på avtalepartneres kunnskapsarbeid og systemer for monitorering, evaluering og læring. Dette vil vektlegges både i oppfølgingen av eksisterende partnere og ved utlysninger og bidra til læring på tvers.  Avdeling for evaluering i Norad vil foreta uavhengige evalueringer av forvaltningen og resultatoppnåelsen til den sivile delen av Nansen-programmet.  

Publisert 17.01.2024
Sist oppdatert 17.01.2024