Resultathistorier

På denne siden finner du noen eksempler på hvordan bistanden gjennom Nansen-programmet for Ukraina bidrar i praksis. Resultathistoriene illustrerer et utvalg av tiltak og gir ikke en dekkende oversikt over den sivile og humanitære delen av Nansen-programmet. Historiene er produsert og delt av våre partnere, og tilpasset for publisering på norad.no.