Utviklingsaktører trenger kunnskap for ikke å forverre situasjonen i sårbare stater.
Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt

Konfliktsensitivitet

En konfliktsensitiv tilnærming betyr å arbeide slik at man reduserer sjansen for å bidra til konflikt og bidrar positivt til å redusere konfliktnivået.

I et land i konflikt, eller hvor freden er sårbar, kan konsekvensen av ikke å ha god kjennskap til situasjonen og ikke være konfliktsensitiv være alvorlig.

Vellykket utviklingssamarbeid forutsetter god kontekstforståelse. Dette innebærer kunnskap om blant annet økonomiske og sosiale forhold, historie, kultur og tenkemåte, religiøse forestillinger og maktforhold.

Bistand kan forsterke negative trender i konflikt og sårbare situasjoner

Bistand kan utilsiktet gjøre situasjonen for befolkningen verre gjennom å forsterke konflikten eller bli utnyttet av noen av partene i konflikten uten å være klar over det.Innsatsen som gjøres kan også bli påvirket av konflikten og i verste fall være bortkastet.

Bistand kan for eksempel utfordre eller endre eksisterende maktrelasjoner, skape konkurranse mellom grupper om ressurser, eller bidra til korrupsjon.

Bistand har innvirkning på freds- og konfliktdynamikken i et gitt land ved å introdusere nye ressurser i et område, eller ved å endre hvordan beslutninger fattes – disse innvirkningene kan være positive eller negative, direkte eller indirekte, tilsiktede eller utilsiktede.

Deltakelse, inkludering og respekt står sentralt nå man skal arbeide konfliktsensitivt og de som er berørt av et bistandstiltak bør involveres tidligst mulig.

En konfliktsensitiv tilnærming er viktig i alle typer humanitære- og utviklingsprogrammer. Det er både relevant for de som gjennomfører programmer, finansierer, evaluerer og gir råd til utviklingsaktører.

En konfliktsensitiv tilnærming inneholder tre hovedelementer

  • Konfliktanalyse – en analyse av konflikten og aktørene
  • Forstå hvordan utviklingsinnsatsen påvirker konteksten, og omvendt.
  • Bruk denne kunnskapen til å utforme det humanitære- eller utviklingsprogrammet slik at en reduserer faren for negative virkninger av arbeidet og skape mest mulig positive effekter.
Publisert 11.10.2011
Sist oppdatert 22.11.2017