Evalueringsrapporter

Her finner du evalueringsrapporter og noe informasjon om hvordan de er fulgt opp.

Rapportene fra Evalueringsavdelingen organiseres i ulike kategorier som vist nedenfor. 

Sammen med presentasjonen av de ordinære evalueringsrapportene får du også også informasjon om hvordan de blir fulgt opp. For de andre rapporttypene kan oppfølgingen variere etter hva slags type studie det er snakk om og hvem som har ansvaret for å følge opp evalueringsresultatene.

Se her for generell informasjon om hvordan evalueringene følges opp.