Resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2017
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 126
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-953-9
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Årets resultatrapport handler om kapasitetsutvikling av offentlig sektor i land som Norge samarbeider med. Målet med kapasitetsutvikling er bedret gjennomføringsevne i form av effektivitet og kvalitet.

Dette innebærer blant annet forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser, bærekraftig forvaltning av fiskeressurser, hensiktsmessig skattelegging av internasjonale selskaper, hvordan offentlig eierskap og marked kombineres i energisektoren og styrking av kvinners rettigheter og likestilling.

Også i 2010 var kapasitetsutvikling tema for Norads resultatrapport. Mange av eksemplene er nye, mens andre viser utviklingen fra forrige rapport.

Norge har prioritert kapasitetsutvikling i utviklingssamarbeidet i mange år. Bistanden gis i form av personell, opplæring, forskning eller økonomisk støtte.

I del 2 presenteres hvordan Norge bidrar med kapasitetsutvikling i ulike sektorer, sammen med et utvalg av eksempler på resultater av kapasitetsutviklingen.

I del 3 presenteres statistikk om kvalitet i styresett i land som mottar norsk bistand, samt en sammenfattet oversikt over norsk bistand.

Resultatrapporten 2017 kan lastes ned fra denne siden. Den blir ikke trykket.  

Publisert 10.12.2017
Sist oppdatert 10.12.2017