Evalueringsavdelingens årsrapport 2014: Evaluering av norsk utviklingssamarbeid

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2015
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 48
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-807-5
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Evalueringsavdelingens årsrapport baserer seg på de siste 12 rapportene fra tidsrommet september 2014 til mai 2015.

Temaet i årsrapporten for 2014 er manglende fokus og kapasitet i bistandsforvaltningen, og hvordan evaluering kan bidra til å gjøre bistanden mer effektiv.

Rapporten identifiserer tre lærdommer som er gjennomgående problemstillinger i det siste årets evalueringer. De tre lærdommene er:

 • Norges bistand er lite planmessig utført, og spredt for tynt utover. Kvaliteten på de enkelte initiativene er svært varierende, fra gode resultater, til bortkastede ressurser og liten positiv endring.

 • Den norske bistandsforvaltningen preges av lite menneskelige ressurser. Færre ansatte har ansvaret for å disponere mer bistandsmidler enn tidligere. Den samme skjevheten finner vi også hvis vi sammenlikner oss med land som Sverige og Storbritannia.

  Sett i sammenheng ser man et bilde av at kapasitetsmangelen går på kvaliteten løs. Svaret på det må enten være å øke kapasiteten, eller konsentrere bistanden, slik at forvaltningen står ansvarlig for et mer realistisk antall initiativ per ansatt.
 • Den siste lærdommen er knyttet til de to første ved at evalueringer og studier i år også peker på at vi går glipp av viktige kilder til læring og forbedring. Grunnen som ofte oppgis er at man er for rask i både forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Mer tid til å sette seg inn i konteksten på forhånd, mer tid til å dokumentere avgjørelser underveis, og mer vekt på å samle inn erfaringer vil kunne gjøre norsk bistand bedre.
Publisert 22.06.2015
Sist oppdatert 25.06.2015