Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 2012
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 5
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-620-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringsprogrammet for 2012-2014 viser evalueringene og studier planlagt av Evalueringsavdelingen i Norad i tidsperioden.

Evalueringsavdelingens virksomhet er styrt av en egen instruks fra Utenriksdepartementet, og avdelingen er ansvarlig for å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av norsk utviklingssamarbeid. Programmet består av treårige rullerende evalueringsplaner som blir revidert en gang i året. Avdelingen bestemmer hva som skal evalueres, samt forbereder og kvalitetssikrer evalueringsprosessen og produktene. Evalueringene blir utført av uavhengige forskere og konsulenter som blir valgt etter internasjonale anbudsutlysninger.

For årene 2013 og 2014 er det lagt inn rom for ytterligere evalueringer. Avdelingen ønsker blant annet å sette i gang minst to virkningsevalueringer (impact evaluations) hvert år, og disse vil bli valgt i samarbeid med våre samarbeidspartnere og ambassadene.

Det vil bli gjort endringer i programmet dersom nye behov kommer til, og dette vil også kunne føre til endringer i tidsrammene. Månedlig oppdatering av planlagte og pågående evalueringsstudier fremgår av nettsiden www.norad.no/evaluering.

 

Publisert 12.03.2012
Sist oppdatert 16.02.2015