Evalueringsprogram 2011–2012

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2011
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 16
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-540-1
 • ISSN: --
frontpage image
Bestill gratis papirutgave:

Verksemda til Evalueringsavdelinga er styrt av ein eigen instruks frå Utanriksdepartementet. Avdelinga er ansvarleg for å evaluere heile breidda i norsk utviklingssamarbeid. Programmet består av toårige rullerande planar som blir revidert ein gong i året. Avdelinga bestemmer kva som skal evaluerast ut frå styresmaktene sine kriteria, der det blir lagt vekt på at ein særleg skal evaluere tiltak som er vesentlege, særeigne eller fører med seg særleg risiko. Evalueringsavdelinga førebur og kvalitetssjekkar evalueringane og publiserer rapportane. Evalueringane blir gjorde av uavhengige konsulentar og forskarar som blir valde etter internasjonal anbodsutlysing.

Publisert 25.01.2011
Sist oppdatert 16.02.2015