Evaluering: Garantiordning for Investeringer i og Eksport til Utviklingsland

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 1994
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: 3 E Economics
 • Bestilt av: Det kongelige Utenriksdepartementet Norge
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 140
 • Serienummer: 3/1993
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Forside evalueringsrapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen er strukturert i fire hovedkapitler; utviklingsfremmende effekt, ordningen som næringspolitiske instrument, ordningens risikoprofil, og ordningens økonomi. I tillegg behandles følgende temaer i ytterligere to kapitler; ordningens betydning i forhold til blandede kreditter og kommersielle eksportkreditter og vurdering av arbeidsdeling, saksgang og prosedyrer. Erfaringer fra andre land med lignende garantiordninger er omtalt i vedlegg 2.

Publisert 31.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015