Evaluering av FN-sambandet

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 1995
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Asplan Analyse/Agenda Utredning & Utvikling
 • Bestilt av: Det kongelige Utenriksdepartementet Norge
 • Land:
 • Tema: Multilaterale institusjoner
 • Antall sider: 158
 • Serienummer: 2/1995
 • ISBN: 82-7177-402-6
 • ISSN: --
Forside evalueringsrapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen har sin bakgrunn i at hoveddelen av FN-sambandets virksomhet finansieres over Utenriksdepartementets budsjettet. Det primære siktemål for Utenriksdepartementet har vært å få svar på i hvilken grad ressursene som stilles til disposisjon anvendes i tråd med overordnede mål og behovet for informasjon om bistandsarbeid og multilateral bistandsvirksomhet.

Publisert 31.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015