Årsrapport om norsk bilateral bistand 2009

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2010
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: Ministry of Foreign Affairs
 • Land: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bosnia-Hercegovina, Burundi, Etiopia, India, Indonesia, Irak, Kina, Kongo, Kosovo, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palestina, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia, Øst-Timor
 • Tema:
 • Antall sider: 133
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-527-2
 • ISSN: --
Forsidebilde rapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Årsrapporten gir en kort oversikt over Norges samarbeid med 32 av de 114 landene som mottok bilateral bistand i 2009. Samlet norsk bistand i 2009 var på 25,7 milliarder kroner. Støtten gikk blant annet gjennom nasjonale myndigheter, sivile samfunnsorganisasjoner og multilaterale institusjoner.

Bistanden har gått til både langsiktig samarbeid, humanitær innsats, fredsbyggingstiltak og forsknings- og næringslivssamarbeid. De tre største mottakerne av norsk bistand i 2009 var Tanzania, Afghanistan og Det palestinske området.

Årsrapporten ble fra og med 2009 webbasert og utgis ikke i trykt utgave. Denne PDF-en er en utskriftsvennlig sammenstilling av landssidene på norad.no, per 8. november 2010: www.norad.no/land.

Publisert 08.11.2010
Sist oppdatert 16.02.2015