Industri. Tørking av frukt.
Siden 2005 har Envalert Fruit Drying Facility i Uganda tørket og eksportert frukt. Årlig produksjon er på ca. 12 tonn. John Kasimaggwa kutter ananasen i tynne skiver før Samuel Muniaho (venstre) og Josephine Nansasi (høyre) legger skivene ut på skuffer som legges i tørkeskapet for å ferdiggjøre tørkeprosessen.
Foto: Ken Opprann

Trivsel på jobb er god business

Utviklingslandene skal vokse økonomisk. Det greier de ikke uten gode arbeidsvilkår.

Anstendig arbeid til alle inngår i FNs bærekraftsmål nummer åtte. Næringslivet fått en viktig rolle i bærekraftsmålene frem mot 2030.

- Næringslivet sitter på mye kunnskap og teknologi som kan bli viktig for utviklingsland, sier Knut Lakså i Norads seksjon for næringsutvikling.

Lakså jobber med bistand som gir gründere og bedrifter i utviklingsland en ekstra dytt i riktig retning.

Han nevner tre ting som kan bidra til FN-landenes mål om anstendig arbeid for alle:

1. Trivsel er bra for inntjening

Noen tror at det å innføre gode arbeidsvilkår går utover produksjon og inntjening. Det er ikke nødvendigvis sant.

- Gode arbeidsforhold og trivsel på jobben viser seg å ha god effekt. Dette er smarte forretningstiltak som kan øke fortjenesten, sier Lakså.

Norge støtter et utviklingsprogrammet SCORE, som kurser bedrifter i utviklingsland å bedre forholdene på arbeidsplassen.

- Tilrettelegging for sosialt samvær på arbeidsplassen har gjort arbeidsplasser i flere utviklingsland bedre. Skifterom for damer er også et eksempel som har gjort stor forskjell, sier Lakså.

Over 200.000 arbeidere har nytt godt av at ledere og mellomledere har gjennomført kursene. Det store flertall (88 prosent) av bedriftene som har gjennomført, har sagt de er fornøyde med kursingen, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), som driver programmet.

2. Samarbeid på tvers kan gi nye muligheter

Samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner og privat sektor kan skape arbeidsplasser. Cashewnøtter som selges av Den Lille Nøttefabrikken er et eksempel på dette.

Landsbygda i Mosambik er preget av fattigdom. Men nå leverer 4000 bønder nøtter direkte til et norsk selskap uten andre mellomledd.

Et samarbeid mellom bistandsorganisasjonen Norges Vel og Brynhild Gruppen gjorde dette mulig. Norges Vel har arbeidet med bistand til næringsutvikling i Mosambik i ti år med støtte fra Norad.

3. Investorer vil ha stabilitet

Lønnet arbeid reduserer fattigdom langt mer effektivt enn pengeoverføringer.

- Private investeringer er helt nødvendig for å skape arbeidsplasser, sier Lakså.

Det kan ligge mange forretningsmuligheter i lavinntektsland. Men risikoen er ofte større enn andre steder. Derfor nøler investorer.

- Høye lånerenter på grunn av ustabilitet kan utgjøre forskjellen fra grønt til rødt lys for en investor. Norsk bistand stimulerer en del investeringer i utviklingsland ved å få ned risikorelaterte kostnader slik at prosjekt blir forretningsmessig lønnsomme, sier Lakså.

Norad gir støtte til tiltak som bidrar til prosjektutvikling og reduserer risikoen ved investering. Målet er å utløse flere bærekraftige, kommersielle investeringer som bidrar til jobbskaping i utviklingsland

- Ikke alle disse forprosjektene fører til noe, men de som fører til en investering, vil sørge for arbeidsplasser, sier Lakså.

De aller fleste arbeidsplasser skapes i privat sektor. Næringslivet vil spille en sentral rolle for å gjøre flere av FNs bærekraftsmål mulig.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016