I Malawi skaper ungdommer egne bedrifter
Et tre-måneders program i regi av Flyktninghjelpen gir ungdom i Myanmar opplæring i yrkesfag, som for eksempel skredder eller motorsykkelmekaniker.
Foto: Ken Opprann

Trivsel på jobb er god business

Utviklingslandene skal vokse økonomisk. Det greier de ikke uten gode arbeidsvilkår.

Du har utdanning, men får likevel ikke jobb. Og om du får jobb, er lønnen dårlig, forholdene uverdige og arbeidsgiver bryter lover og avtaler – uten at du tør å protestere. Bærekraftsmål 8 er å sørge for at alle mennesker som er arbeidsdyktige skal få seg en anstendig jobb og inntekt. Det er et ambisiøst, men viktig mål!

Koronaen har satt oss tilbake

I mange utviklingsland var ledigheten skyhøy allerede før koronapandemien. Nå er den blitt enda høyere; 255 millioner jobber er tapt som følge av pandemien. I tillegg tjener omtrent halvparten av de som har jobb så dårlig at de ikke kan leve av lønnen.

Og FN spår at pandemien vil føre til en permanent reduksjon i antall unge mennesker som utdanner seg, er i jobb og/eller gjennomfører lærling/praksisperioder. Dette kan sende verdensøkonomien ned i dype juv.

Hva menes med «anstendig arbeid»?

En grunnpilar er at man skal kunne leve av lønnen sin. Videre må de unge inkluderes i arbeidsmarkedet. Arbeidsplasser er nødt til å bli trygge og forutsigbare gjennom lovverk og tariffavtaler – og i tillegg må den fysiske sikkerheten på arbeidsplassen trygges. En viktig del av arbeidet er å eliminere svart og uformelt arbeid.

Videre må man legge til rette for at flere kvinner får delta i arbeidslivet, hvor de nå er sterkt underrepresentert. 75% av verdens menn er i arbeid; for kvinner er tallet 50%.

Nøkkelen er et effektivt, fungerende næringsliv

De aller fleste arbeidsplasser skapes i privat sektor. Næringslivet vil spille en sentral rolle for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Norad gir støtte til tiltak som bidrar til prosjektutvikling og reduserer risikoen ved investering. Målet er å utløse flere bærekraftige, private investeringer som bidrar til jobbskaping i utviklingsland. Et eksempel er yrkesopplæring i Myanmar.

Et tre-måneders program i regi av Flyktninghjelpen gir ungdom i Myanmar opplæring i yrkesfag, som for eksempel skredder eller motorsykkelmekaniker.

Gjennom det Norad-støttede programmet lærer de unge også hvordan de kan drive sin egen virksomhet. Oppfølgingsstudier viser at samtlige uteksaminerte har fått inntektsbringende arbeid seks måneder etter endt opplæring. 97 prosent oppga at de hadde startet egen bedrift.

Med sine nyetablerte bedrifter bidrar ungdommen ikke bare til økte inntekter for seg selv og familien, de bidrar også med tjenester og produkter det er behov for i deres lokalsamfunn – i et land med skyhøy arbeidsledighet og mye sosial nød etter 60 år med borgerkrig og militærdiktatur.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 22.09.2021