Bærekraftige bønder i Amazonas
Det er mulig å tjene penger på skogen og samtidig ta vare på den.

Tjener mer på å bevare skogen

Paulo Evarista er bonde i Amazonas. Han driver jordbruk uten å bidra til avskoging.

Bonden Paulo Evarista brukte tidligere primitive metoder for å dyrke jorda. Han hugget ned og brant jordområder. Asken gjødslet jorda. Jordflekkene kunne bare brukes noen år. Etter det, var det ikke næringsstoffer igjen i jorda. Småbrukerbonden Paulo måtte deretter flytte hjemmet, hogge og brenne nye skogområder.

Paulo fikk opplæring i nye mer moderne jordbruksmetoder. Teknikkene gjør at han ikke trenger å hogge så mye skog, og gir ham gode inntekter.

- Nå bruker vi langt kortere tid på bedre arbeid, sier Paulo.

Flyttet hjem fra storyben

Selv Paulos sønn, som hadde flyttet til storbyen, valgte å flytte hjem igjen med kone og barn. Nå bor det fire generasjoner i huset. Barnebarnet går på skole.

- Sønnen min så at det gav mer resultater, mer fritid og bedre livskvalitet å bo her framfor i byen. Her er vi nesten som en liten bedrift, og folk er svært dedikerte i arbeidet, sier Paulo.

Avskogingen bidrar sterkt til klimaendringene. Dette skjer i et tempo som verden er nødt til å bremse tidsnok. Derfor har alle verdens land skrevet under på at vi må handle umiddelbart for å få dette til.

Hva endret seg?

Paulo fikk teknisk støtte til å bygge et drivhus. Han fikk også opplæring i skoglandbruk, som utnytter skogen uten å ødelegge den. Han dyrker frukt og grønsaker som vokser naturlig i skogen. Gjødsel hentes fra matavfallet og næringen i bladene.

- Hvis ikke alt dette hadde skjedd, ville livet mitt vært mye hardere. Selv om jeg er eldre så føler jeg meg mer oppmuntret. Jeg har mindre arbeid og bedre resultater, sier Paulo.

Klimaendringene kan bremses. Verden har gått sammen på kutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Men mange må omstille seg om vi faktisk skal få det til. Det inkluderer stater, private selskaper og små aktører som Evarista.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016