Ekstrem fattigdom i byer er annerledes enn den på landsbygda.
Foto: Ken Opprann

Et bedre liv for slumboerne

Urbanisering og befolkningsvekst i fattige land fører til at slumområdene i de store byene vokser ukontrollert. Derfor har bærekraftig byutvikling blitt en av verdens 17 viktigste arbeidsoppgaver.

I 1950 var de fleste av verdens største byer i rike land. I dag er det motsatt. Nesten alle de største byene er i fattige land.

Mer enn én milliard mennesker i verden bor i slumområder i byer (i 2018). De mangler et trygt sted å bo, tilgang til helsetjenester, rent vann og gode sanitærforhold.

Det er blitt helt nødvendig å bekjempe fattigdom i byene mer målrettet enn vi har gjort tidligere. Derfor er bærekraftig byutvikling for første gang utpekt som et eget FN-mål.

FNs bærekraftsmål 11 slår fast at verden må «gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige».

Vokser raskere enn egen utvikling

Fattigdom og nød på landsbygda, krig, konflikt og drømmen om et bedre liv i storbyen har ført til mye ukontrollert migrasjon i mange land. Kombinert med befolkningsvekst og dårlig byplanlegging gjør dette at byer eser utover og blir lite effektive.

Myndighetene klarer ikke å bygge skoler, veier, vann og kloakk i takt med behovet. Og det blir vanskelig å oppnå en sunn økonomisk utvikling. Miljøproblemene hoper seg opp, og fattigdommen øker.

Når megabyer har fått utvikle seg ukontrollert og slumområdene vokser, er det enormt vanskelig og dyrt å reparere problemene.

Fattigdom i byen og på landsbygda er ikke det samme

FNs grense for absolutt fattigdom er satt til 1,90 dollar dagen. Men det er forskjell på det å være fattig i byen og fattig på landsbygda.

I byene er de fattige nødt til å kjøpe så å si alt de trenger: Vann, mat, transport og tak over hodet. På landsbygda er overlevelsesstrategien til de fattigste størst mulig grad av sjølberging.

Når du kan dyrke din egen mat, hente vann i elven og sanke brensel strekker pengene lenger enn hvis man skal brødfø familien sin i byen.

Tiltak for bedre byer

Tusenårsmålene var de forrige offisielle FN-målene. De slo fast at verden måtte bedre forholdene for 100 millioner mennesker i slummen. Det lyktes man med. Mer enn 200 millioner mennesker i slummen fikk tilgang til rent vann, sanitære forhold og bedre hus, ifølge FN. Men utfordringene er fortsatt enorme.

FNs bærekraftsmål fremhever blant annet følgende tiltak for mer bærekraftige byer:

  • Bedre offentlig transport
  • Mer hensyn til barn, kvinner og folk med redusert funksjonsevne i trafikken
  • Sikre grønne lunger
  • Bedre luftkvaliteten og avfallshåndteringen i byene
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 24.10.2019