Prevensjon for en fremtid

Å la kvinner selv bestemme om, når og hvor mange barn hun skal ha, gir henne mulighet til å bestemme over sin egen fremtid.

Når de selv kan planlegge når de skal få barn, kan jenter fortsette å gå på skole, og kvinner kan fortsette å jobbe.

- Uten prevensjon har vi mange uønskede graviditeter. Men på grunn av ny teknologi og prevensjon kan jeg nå planlegge å få barn med mellomrom. Dermed kan jeg gå tilbake til skolen, sier ettbarnsmoren Hilda Songwe (19), fra Muloza i Malawi.

200 millioner jenter og kvinner i utviklingsland som ikke ønsker å bli gravide, mangler tilgang på prevensjon. FNs befolkningsfond (UNFPA) har beregnet at 30 prosent av mødre som dør i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel kunne overlevd om kvinner hadde universell tilgang til prevensjon.

I Malawi føder hver kvinne nesten 6 barn hver.

- Det er en rekke problem som oppstår når barn blir født for tett. Dette handler både om mors helse, om hvordan hun kan ta vare på familien sin, og om utfordringer for landet generelt, sier Brandina Kambala, som er prevensjonsveileder og nasjonal ungdomskoordinator i den frivillige organisasjonen Banja la Mtsogolo (BLM). 

Befolkningsveksten i Malawi er blant de høyeste i verden. Befolkningen på omtrent 14,4 millioner er nesten fordoblet de siste 20 årene.  Det er også beregnet at den kan dobles til 26 millioner innen 2030, noe som vil føre til økt press på sosiale tjenester, land, vann og andre ressurser. 

Informasjon og tilgang

Det viktigste tiltaket for å gi kvinner mulighet til å bestemme over egen kropp og når hun skal få barn, er å gi henne informasjon om hvordan hun kan planlegge familien sin, og gi henne tilgang til prevensjon.

I Malawi har den norske ambassaden støttet BLM med nesten 50 millioner kroner siden 2001.

Snakke med de unge på deres premisser

Brandina Kambala, er prevensjonsveileder og nasjonal ungdomskoordinator i den frivillige organisasjonen Banja la Mtsogolo (BLM) i Malawi (2012)
- Det er en rekke problem som oppstår når barn blir født for tett. Dette handler både om mors helse, om hvordan hun kan ta vare på familien sin, og om utfordringer for landet generelt, sier Brandina Kambala, som er prevensjonsveileder og nasjonal ungdomskoordinator i den frivillige organisasjonen Banja la Mtsogolo (BLM).
Foto: Kari Ulveseth

I 2011 hadde BLM over 46 000 ungdomskonsultasjoner. Det er 18 000 over målsettingen. En ungdomsvennlig profil med teater, filmer og veiledere som jobber på de unges premisser bidrar til at de når mange.

- Hvis en tolv år gammel jente sier: -Jeg ønsker et kondom, og min første reaksjon er: - Hvor gammel er du? - Synes du ikke du er for ung til å få kondomer? I det øyeblikket jeg stiller disse to spørsmålene, mister jeg jenta. Hun kommer til å gå uten å få den hjelpen hun kom for. Men uansett hva hun hadde tenkt å gjøre med det kondomet, kommer hun til å gjøre det.

Prevensjon redder liv

Chikondi Nansala, (23), har ett barn fra før. Han er glad for å få både informasjon om hvordan de kan planlegge familien sin, og tilgang til prevensjon på BLM-senteret i Ntcheu.

- Det ville vært vanskelig uten den hjelpen vi får her. Vi kunne vært døde av sykdommer. Eller så kunne vi hatt mange barn nå – uten mellomrom mellom dem, sier Chikondi.

Publisert 04.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015