Foto: Per Kr Lunden, Sørvis Kommunikasjon AS

Ny evaluering: Samspillet mellom humanitær innsats, langsiktig utvikling og fred i praksis: Lærdommer fra Norges innsats i DR Kongo, Etiopia og Libanon

Spørsmålet om samspillet mellom humanitær bistand, langsiktig utviklingssamarbeid og fredsinnsats (‘HDP Nexus’) er et sentralt tema innen bistandsarbeid. En nylig evaluering, utført av Avdeling for evaluering i Norad, har undersøkt hvordan Norge håndterer denne helhetlige tilnærmingen i tre ulike land: DR Kongo, Etiopia og Libanon. Evalueringen dekker perioden 2016-2020.

– Evalueringen gir verdifull innsikt i hvordan Norge kan styrke sin innsats for en helhetlig tilnærming til bistand, sier Siv Lillestøl, fungerende direktør i Avdelingen for evaluering i Norad. Landrapportene finner blant annet eksempler på at kontekstforståelse – og tilpasning er en forutsetning for å få til en helhetlig tilnærming til bistand. I Libanon innebærer en helhetlig tilnærming å jobbe både med lokalbefolkningen og flyktninger, og i DR Kongo er det viktig for en helhetlig tilnærming at nexus arbeidet skjer i multilaterale forum og i samarbeid med andre givere.

– Evalueringen peker også på utfordringer knyttet til en helhetlig innsats, fortsetter Lillestøl. Disse er blant annet knyttet til hvordan fredskomponenten defineres og operasjonaliseres samt involvering av lokalt baserte organisasjoner i humanitær bistand.

Veien videre

Basert på funnene i evalueringen, har Avdeling for evaluering utarbeidet anbefalinger for å styrke Norges innsats for å fremme en helhetlig tilnærming til bistand. Utenriksdepartementet har vurdert anbefalingene og har laget en oppfølgingsplan. Begge dokumentene samt evalueringsrapporten er tilgjengelig på norad.no.

Evalueringsfunnene vil bli presentert på et seminar torsdag 21. mars i Norads informasjonssenter der statssekretær Bjørg Sandkjær vil kommentere på rapporten etterfulgt av kommentarer fra Redd Barna, Røde Kors og Utenriksdepartementet.

Publisert 20.03.2024
Sist oppdatert 20.03.2024