Foto: Espen Røst / Panorama

Ny utlysning for å styrke humanitær innsats i Ukraina

Norge lyser ut tilskuddsmidler til norske organisasjoners humanitære innsats i Ukraina. Målet med utlysningen er å gi mennesker i nød nødvendig beskyttelse og assistanse i tråd med de humanitære prinsippene.

Midlene skal nå mennesker som er rammet av humanitære kriser som følger av krigen i Ukraina med særlig vekt på barn, kvinner, personer med nedsatt funksjonsevne, minoriteter, eldre og flyktninger/fordrevne.

Jorunn Nossum
Foto: Benedicte Tobiassen - Panorama

- Norske organisasjoner gjør et svært viktig humanitært arbeid i Ukraina. De bidrar med et bredt spekter av respons: fra husly, mat, sanitær, utdanning, helse, psykososial støtte og beskyttelse mot kjønnsbasert vold. Minerydding er også en viktig del av innsatsen. Målet med denne utlysningen er å styrke norske organisasjoner i dette viktige arbeidet, sier leder for avdeling for Nansen-programmet for Ukraina, Jorun Nossum (bildet).

Ordningen går over 3 år og endelig budsjettramme for 2025 vil bli fastsatt etter endt budsjettbehandling i Stortinget og Regjering.  Frist for å søke er 17. september.

Les mer om utlysningen her: Utlysning av humanitære midler til norske organisasjoner under Nansen-programmet for Ukraina

Om Nansen-programmet for Ukraina

Nansen-programmet for Ukraina er et norsk sivilt og militært støtteprogram på 75 milliarder kroner for perioden 2023–2027. Fordelingen mellom sivil og militær støtte blir vedtatt årlig i tråd med ukrainske behov. I 2023 ble om lag 19,9 milliarder kroner utdelt fra Nansen-programmet; 8,9 milliarder kroner i sivil og humanitær støtte, og 11 milliarder kroner i militær støtte.

Les mer om Nansen-programmet for Ukraina ( Nansen-programmet for Ukraina (norad.no)

Publisert 18.06.2024
Sist oppdatert 18.06.2024