Ny befolkningsundersøkelse: Frykter krig mer enn klima og pandemi

Krig og konflikt er en større bekymring i befolkningen enn klima og kvinners rettigheter, og eldre er mer bekymret enn unge for ytringsfriheten. Det viser en befolkningsundersøkelse Norad har offentliggjort i forbindelse med Norad-konferansen «Rights and Resistance», som arrangeres 1. februar.

Krig og konflikt fortsatt nordmenns største bekymring

Som i fjor viser befolkningsundersøkelsen, som er utført av Norstat for Norad, at nordmenn er mest bekymret for krig og konflikt (73%).

Samtidig ser vi at det er bekymringen for utryddelse av planter og dyr som har økt mest, fra 56% i 2022 til 63% i 2023. Nordmenn er også mer bekymret for økte forskjeller mellom fattige og rike (67%).

Folk er minst bekymret for pandemier (35%) og atomkrig (37%), mens klimaendringer fortsatt skaper uro blant nordmenn (59%), spesielt blant de aller yngste og eldste.

Unge ikke særlig bekymret for utviklingen når det gjelder kvinners rettigheter

I år er den urovekkende demokratiutviklingen i verden fokuset for Norad-konferansen. Konservative krefter vinner fram, mens viktige framskritt i kvinnekampen reverseres. Dette ser imidlertid ikke ut til å bekymre unge nordmenn.

Ifølge befolkningsundersøkelsen er mindre enn halvparten (49%) av de under 30 bekymret for utviklingen når det gjelder kvinners rettigheter i verden.

Nordmenn over 60 er på sin side mye mer bekymret for kvinnesaken enn de unge. Her ligger tallet på hele 80%.

Mens 57% av de under 30 er bekymret for trusler mot ytringsfriheten, er tallet for de over 60 hele 83%.

Så vidt under halvparten av nordmenn er bekymret for urfolks rettigheter.

Stadig færre har tiltro til internasjonalt samarbeid

Selv om mange av krisene verden står ovenfor er globale, viser befolkningsundersøkelsen at stadig færre nordmenn har tiltro til at internasjonalt samarbeid kan løse de største globale krisene vi står ovenfor.  

For eksempel tror bare en av tre nordmenn at internasjonalt samarbeid kan hjelpe med å minske gapet mellom rike og fattige.

Mange (67%) har imidlertid fortsatt stor tiltro til at internasjonalt samarbeid kan bidra til å løse folks aller største bekymring; krig og konflikt.

Nordmenn er heller ikke særlig positiv for fremtiden, og de fleste tror at levekårene i Norge, utviklingsland og verden for øvrig vil forverres fram mot 2050.

Den yngre generasjonen, menn og innbyggere i Oslo tror imidlertid at deres egne levekår vil forbedres frem mot 2050.

Undersøkelsen viser også:

  • Generelt er menn (45%) mindre bekymret for kvinners rettigheter enn det kvinner (76%) er.
  • De yngre har størst tro på at internasjonalt samarbeid kan løse klimakrisen.
  • Oslo-folk er mer bekymret for klimakrisen enn de som bor i andre deler av landet.
  • De som bor i Nord-Norge er mest bekymret for kriser generelt, for eksempel er de betydelig mer bekymret for matsikkerhet enn resten av landet.

Norad-konferansen «Rights and Resistance» arrangeres i Oslo 1. februar. Konferansen samler eksperter og aktivister fra hele verden for å sette fokus på det voksende presset mot menneskers rettigheter fra autoritære regimer og klimaendringer. Følg konferansen her: https://www.norad.no/nk2024-stream

Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag fra Norad. Datainnsamlingen er gjennomført i et representativt utvalg av den norske befolkningen 18+ år i perioden 14-21. november 2023. Det er gjennomført 1200 intervjuer.

Les hele befolkningsundersøkelsen her.

Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 01.02.2024