Foto av Vanessa Nakate
Den unge klimaaktivisten Vanessa Nakate fra Uganda er en markant stemme i klimadebatten med kraftfulle utfordringer til verdens ledere på FNs klimatoppmøte de tre siste årene og gjennom internasjonal presse. Nå kommer hun til Oslo for å delta på Norad-konferansen og utfordre Norge på hva vi kan gjøre. Hun er grunnlegger av bevegelsen Rise up Climate Movement og sto også i spissen for kampanjen for å redde Kongos regnskoger.

Vanessa Nakate kommer til Norad-konferansen: Klimaaktivister og toppfolk fra FN og Verdensbanken til Norad- konferansen Human|Nature 

Er vi mennesker i ferd med å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag, eller klarer vi å snu om og løse klima- og naturproblemene vi selv har bidratt til?  Dette er det store spørsmålet under årets Norad-konferanse.  

Internasjonale eksperter, politikere, klimaaktivister og toppfolk fra FN og Verdensbanken møtes i Oslo for å diskutere løsninger på vår tids store utfordringer. Norad er vertskap. 

– Paradoksene er mange. Vi er avhengige av naturen. Likevel forbruker vi naturen på en måte som truer vår egen fremtid. Og de rike forbruker jordens ressurser på bekostning av de fattige. Samtidig er det de fattige som betaler den høyeste prisen for klimaendringene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Klimaendringene har allerede gitt katastrofale utfall. Tørke, skogbranner, orkaner og flom rammer de fattigste landene hardest. Hva skal til for at vi kan skape en tryggere fremtid der mennesket kan leve i pakt med naturen? Og hvordan skal vi finansiere fremtiden i skyggen av krig, konflikt og pandemi? 

På konferansen presenteres ny forsking og fagkunnskap som belyser hvordan klimaendringene rammer fattige og rike land ulikt, hva det vil koste å nå FNs bærekraftsmål og hvilke tiltak og løsninger verden nå trenger.  Det blir faglig input, samtaler og politisk debatt. 

Du møter blant andre:  

 • Vanessa Nakate, ung klimaaktivist fra Uganda. Hun er en markant stemme i klimadebatten med kraftfulle utfordringer til verdens ledere på klimatoppmøter og gjennom internasjonal presse. Vanessa Nakate er grunnlegger av bevegelsen Rise up Climate Movement, sto i spissen for kampanjen for å redde Kongos regnskoger og har talt på FNs klimatoppmøte de tre siste årene. Nå kommer hun til Oslo for å delta på Norad-konferansen og utfordre Norge på hva vi kan gjøre.
   
 • Wanjira Mathai, kenyansk miljøforkjemper og aktivist. Hun er administrerende direktør for Afrika og globale partnerskap i World Resources Institute, og datter av Nobelprisvinner Wangari Mathai.

 • Mari Elka Pangestu, Managing Director of Development Policy and Partnerships i Verdensbanken. Pangestu er professor i internasjonal økonomi og en anerkjent ekspert på en rekke globale spørsmål. Hun har over 30 års erfaring fra akademia, internasjonale organisasjoner og myndigheter og har tidligere vært både handelsminister og minister for reiseliv og kreative næringer i Indonesia.

 • Amina J. Mohammed, visegeneralsekretær i FN. Hun er tidligere miljøvernminister i Nigeria og var, som spesialrådgiver for Ban-ki Moon, sentral i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Mohammed deltar på videolink.

 • Gina Gylver, leder Natur og ungdom. Har i løpet av snart ti år som miljøaktivist markert seg som en tydelig stemme i klima- og naturverndebatten i Norge. Hun er en av seks unge aktivister som klaget Norge inn for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i forbindelse med ny oljeboring i Barentshavet.

 • Lucas Chancel, professor og direktør ved anerkjente World Inequality Lab (drevet sammen med Thomas Piketty). Chancel kommer til Norad-konferansen for å presentere en ny forskningsrapport som dokumenterer den enorme forskjellen i klimaavtrykk mellom fattige og rike, og også hvor ulikt konsekvensene av klimaendringene rammer.

 • Yuen Yuen Ang, professor i politisk økonomi ved Johns Hopkins University i Baltimore. Hun har blant annet gitt ut boken “How China Escaped the Poverty Trap, som i 2017 ble kåret til en av årets beste bøker av Foreign Affairs, og hun er kåret til en av de "100 Most Influential Academics in Government" av Apolitical.

 • Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara og president i NHO.

 • Amar Battaharya, økonom og professor ved London School of Economics. Har ledet ekspertgruppen som utarbeidet en FN-rapport til klimatoppmøtet i Egypt om internasjonal finansiering til utviklingsland og framvoksende økonomier for å nå bærekraftsmålene. Nå kommer han til Norad-konferansen for å presentere funnene i Norge for første gang. 


Tid: Tirsdag 31. januar 09.00-15.00 

Sted: Latter på Aker Brygge, Holmens gate 1 

Les mer og meld deg på konferansen her: NORADKONFERANSEN 2023

Publisert 09.01.2023
Sist oppdatert 09.01.2023