Sivilt samfunn: Tildelinger i den norske søknadsrunden

Norad inngår syv avtaler for 480,6 millioner kroner med norske sivilsamfunnsorganisasjoner i 2023.

Avtalene er på inntil fem år og baserer seg på overordnede vedtak i Utenriksdepartementet og omfattende kvalitetsvurderinger i Norad. Flere ambassader har gitt innspill.

Målet er å styrke sivilt samfunn i utviklingsland og dets evne og kapasitet til å fremme utvikling i eget land innenfor prioriterte tematiske områder. Det har stor betydning at sivilsamfunnsorganisasjoner er tilstede lokalt.

- Det er i søknadsrunden sett særlig på relevansen til søknadene, både for målet om styrking av sivilt samfunn, de tematiske prioriteringene for sivilsamfunnsposten fra norsk side, samt for planer og prioriteringer i landene der innsatsen skal gjennomføres, sier underdirektør Fredrikke Kilander.

Videre har Norad vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, kostnadseffektivitet, interne systemer for blant annet økonomistyring, merverdi, samt oppnådde resultater og bruk av kunnskap.

Seks nye avtaler i 2023

Det samlede søknadsbeløpet over sivilsamfunnsposten for 2023 var 652,1 millioner kroner fra tolv organisasjoner. Seks av disse får nye avtaler og en får ettårig forlengelse av eksisterende avtale. De øvrige fem ble avslått.  

 

Norske organisasjoner som har fått innvilget søknader (i alfabetisk rekkefølge):

Organisasjon: Afghanistankomiteen

Avtalebeløp totalt: 166 000 000 kroner

Avtaleperiode: 4 år

Beløpet over inkluderer 120 000 000 kroner fra regionbevilgningen

 

Organisasjon: Caritas Norge

Avtalebeløp totalt: 325 000 000 kroner

Avtaleperiode: 5 år

 

Organisasjon: Digni

Avtalebeløp totalt: 808 800 000 kroner

Avtaleperiode: 4 år

 

Organisasjon: Flyktninghjelpen

Avtalebeløp totalt: 62 100 000 kroner

Avtaleperiode: 1 års forlengelse

Beløpet over inkluderer 19 000 000 kroner fra regionbevilgningen

 

Organisasjon: FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål)

Avtalebeløp totalt: 201 000 000 kroner

Avtaleperiode: 5 år

 

Organisasjon: Norges idrettsforbund (NIF)

Avtalebeløp totalt: 50 768 000

Avtaleperiode: 5 år

 

Organisasjon: Regnskogfondet

Avtalebeløp totalt: 542 500 000 kroner

Avtaleperiode: 5 år

Publisert 15.05.2023
Sist oppdatert 15.05.2023