bilde av person med ropert i Civil rights-demonstrasjon
Foto: Ehimetalor Akhere Unuabonaon Unsplash_Civicus.jpg

Ny rapport: Sivilsamfunnet under press i stadig flere land

Den demokratiske tilbakegangen i verden fortsetter. Retten til å ytre seg fritt, organisere seg og demonstrere er nå sterkt truet i over halvparten av verdens land. 15 land har hatt en demokratisk tilbakegang i 2022, viser en ny rapport fra organisasjonen CIVICUS.

Aldri før har det vært farligere å være sivilsamfunnsaktivist, miljøforkjemper eller journalist. Flere enn noen gang lever i land der de risikerer å bli trakassert, fengslet eller drept for å utøve grunnleggende demokratiske rettigheter. Det viser ferske tall fra organisasjonen CIVICUS.

–  Dette er svært alvorlige funn og en utvikling det er all grunn til å være bekymret over. Funnene stemmer overens med det våre norske sivilsamfunnspartnere rapporter fra sine partnerorganisasjoner i disse landene. Det er særlig alvorlig at de organisasjonene som ofte rammes hardest er kvinneorganisasjoner, urfolksorganisasjoner, og organisasjoner som representerer minoriteter eller kjemper for LHBT-rettigheter. Mange av disse er viktige partnerorganisasjoner for Norge, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad. 

Norad støtter CIVICUS, som er en global allianse av sivilsamfunnsorganisasjoner og en ledende organisasjon på feltet. Med CIVICUS Monitor dokumenterer de situasjonen til sivilt samfunn over hele verden og gir ut en årlig oppdateringsrapport kalt People Power Under Attack.

Tallene for 2022 viser blant annet at:

  • Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet er under press i over halvparten av verdens land.
  • To milliarder mennesker lever i land der handlingsrommet for sivilt samfunn blir ansett som helt lukket. Dette gjelder til sammen 27 land.

  • To viktige land for norsk bistand har blitt nedgradert og havnet på listen for lukka land: Afghanistan og Myanmar. Totalt 15 land har blitt nedgradert fra 2021.

  • Arrestasjoner av demonstranter, angrep på journalister og trakassering av sivilsamfunnsaktivister var de vanligste formene for brudd på sivilsamfunnets handlingsrom i 2022.

Se hele rapporten: CIVICUS Monitor

Bistand spiller en viktig rolle

Norad jobber for å beskytte og styrke sivilt samfunn i utsatte land gjennom blant annet partnerskap og støtte til norske organisasjoner som jobber med sivile samfunn i Sør. Særlig Norads støtte over sivilsamfunnsbevilgningen står sentralt i arbeidet mot innskrenking av folkestyret, og for å styrke menneskerettighetene og demokratiets stilling.

–  I en verden der demokratiet er i tilbakegang og sivilsamfunnet under press, er det enda viktigere at norsk bistand bidrar til å beskytte og fremme sivilsamfunnets rolle og handlingsrom. Et uavhengig sivilt samfunn bidrar til demokratisk deltakelse og har en viktig funksjon som vaktbikkje overfor myndighetene, sier Solhjell.

 

Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 16.03.2023