Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring fjerde kvartal 2022

Kvartalsrapport varslingssaker 4. kvartal 2022

Internrevisjonen har i perioden 1. oktober – 31. desember 2022 mottatt 16 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 2 varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH-saker). 3 SEAH-saker ble avsluttet i perioden. I samme periode ble 8 varslingssaker opprettet og 8 varslingssaker avsluttet, hvorav 6 med reaksjon. Totalt er NOK 727.692 midler betalt tilbake, hvorav NOK 253.955 er tilbakebetalt til prosjekt. Se mer detaljer på regjeringen.no.

 

Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 06.02.2023