Kvinnelige søppelplukkere i Vietnam
To avfallsarbeidere samler inn plastavfall og annet søppel fra husholdninger og bedrifter i Halong Bay, Vietnam. Disse kvinnene er en del av et norskstøttet prosjekt der de både har fått opplæring i bedre og mer effektiv håndtering av avfall, og i hvordan de kan kommunisere til lokalbefolkningen om å holde naturen fri for søppel.
Foto: Norad

På verdens miljødag setter Norad fokus løsninger som bidrar til mindre plastforsøpling

Visste du at i Vietnam spiller kvinnelige søppelplukkere en helt sentral rolle i å holde omgivelsene rene og lære opp lokalsamfunnet til å kaste mindre plast i naturen?

5. juni er verdens miljødag. Da setter Norad fokus på løsninger som bidrar til mindre plastforsøpling.

Hvert år havner minst 11 millioner tonn plast i havet. Mange land mangler et velfungerende offentlig system for å samle inn og  håndtere plastavfallet. I Vietnam foregår store deler av avfallshåndteringen i den uformelle sektoren, og de fleste som jobber med å plukke søppel er kvinner fra fattige familier.

Gjennom et norskstøttet prosjekt i fem vietnamesiske byer har @UNDPVietnam i samarbeid med lokale aktører innført en modell der kvinnene både får opplæring i bedre og mer effektiv håndtering av avfall, og i hvordan de kan kommunisere om å holde naturen fri for søppel.

Gjennom prosjektet har kvinnene fått høyere inntekt, tilgang til sosiale tjenester, bedre levekår og økt anseelse i lokalsamfunnet. Og ikke minst: en større andel av plastavfallet blir samlet inn og unngår å havne i havet.

Norge har siden 2018 støttet forbedring av avfallshåndtering og andre tiltak for å hindre marin forsøpling fra utviklingsland med 1,2 milliarder kroner.

Les mer her: World Environment Day

#BeatPlasticPollution #wastemanagement #worldenvironementday

Publisert 05.06.2023
Sist oppdatert 05.06.2023