Foto av risbonde i Vietnam
Rapporten fra World Inequality Lab viser hvordan utviklingsland har et marginalt ansvar for klimaendringene og er i svært liten grad i stand til å finansiere klimarelaterte utgifter.
Foto: Norad

Ny rapport om klima og ulikhet

Forskjellene i klimautslipp er svært høye og økende - ikke bare mellom rike og fattige land, men i enda større grad innad i land. Det er blant funnene i en rapport utarbeidet av World Inequality Lab (WIL) på oppdrag fra Norad og UNDP.

Rapporten tar for seg sammenhengen mellom ulikhet og klima, og går empirisk til verks for å dokumentere hvor store forskjeller det er i klimaavtrykk mellom fattige og rike, og hvor ulikt konsekvensene av klimaendringene rammer. 

Funnene i rapporten er basert på tall fra nye databaser og en oppdatert gjennomgang av status for forskning på feltet.

Rapporten viser at:
  • Forskjellene i klimagassutslipp er særs høye – og ikke bare mellom land, men i enda større grad innenfor land.
  • Den fattigste halvdelen av verdens befolkning eier kun to prosent av verdens formue, de står kun for 12 prosent av utslippene, men påføres 75 prosent av tapene.
  • De rikeste 10 prosent står for 48 prosent av utslippene, men påføres bare tre prosent av tapene.

Rapporten viser hvordan utviklingsland har et marginalt ansvar for klimaendringene og er i svært liten grad i stand til å finansiere klimarelaterte utgifter. Rapporten argumenter derfor sterkt for å intensivere den internasjonale klimafinansieringen. Rapporten anbefaler også en rekke tunge grep, spesielt av skattemessig karakter, både globalt og nasjonalt.

Les og last ned hele rapporten

Rapporten ble også presentert på Norad-konferansen 2023. Se opptak fra konferansen her.

Dette er en uavhengig rapport og det er rapportforfatterne som står ansvarlig for innholdet. Se også Home - EN - World Inequality Lab

Publisert 27.01.2023
Sist oppdatert 27.01.2023