Puslespillbrikker
Foto: Vardan Papikyan on Unsplash

Norad innfører ny modell for strategiske partnerskap

Plusspartner åpner for et mer fleksibelt og strategisk samarbeid med de store sivilsamfunnsorganisasjonene. Målet er bedre og mer effektiv bistand. 

abt_portrett2_300.jpg– Med plusspartner-modellen avbyråkratiserer vi bistandsforvaltninga. Vi frigjør tid hos oss og partnere til å jobbe mer med resultatoppnåelse. Dette er gjennomføring av regjeringens tillitsreform i praksis, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Plusspartner skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på bistanden. Ressurser i Norad og hos plusspartnere skal frigjøres og brukes til strategisk dialog og styrket fokus på kunnskap og læring om hva som gir best bistandseffekt, nytenkning og utprøving av nye tilnærminger.

– Omfattende planer og kontrollregimer gir ikke nødvendigvis bedre resultater og mindre misbruk. Utfordringene vi står overfor med å nå bærekraftsmålene innen 2030 krever at vi tenker nytt sammen med partnerne våre og at vi bruker bistanden mest mulig strategisk.  En mer tillitsbasert samarbeidsform med partnere vil kunne bidra til å heve kvaliteten på bistanden. Vi ser frem til å jobbe med organisasjonene innenfor denne nye modellen, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Norad har hatt tett dialog med sivilsamfunnsorganisasjoner i utforming av modellen.

Søknadsbasert ordning

Plusspartner er for organisasjoner som fyller visse krav til strategisk innretning og faglig kompetanse, implementeringskapasitet og gode kontrollsystemer. Organisasjoner må søke om å bli plusspartner. De som får status som plusspartner vil få forenkla søknadsrutiner og mer finansiell fleksibilitet.

Les mer om Norads plusspartnermodell og hvordan det blir mulig å søke

Ofte stilte spørsmål om plusspartner

Se også artikkel om tillitsreform «Regjeringens tillitsreform skal også nå bistanden» (Panorama Nyheter)

Publisert 28.06.2023
Sist oppdatert 28.06.2023