Avtalen med UNSECO ble undertegnet i Paris av Norges UNESCO-ambassadør Halvor Hvideberg og Generaldirektør i UNESCO Audrey Azoulay.
Avtalen med UNSECO ble undertegnet i Paris av Norges UNESCO-ambassadør Halvor Hvideberg og Generaldirektør i UNESCO Audrey Azoulay. Bak fra venstre: Marianne Skaiaa, Norad, Ambassaderåd Stig Arne Skjerven og Assisterende Direktør for utdanning i UNESCO Stefania Giannini.
Foto: Christelle ALIX

Langsiktig samarbeid med UNESCO innen utdanning og seksualitetsundervisning

Norge inngår en treårig avtale med UNESCO på 480 millioner. Dette er den største avtalen Norge noen gang har inngått med UNESCO.

Det er fremdeles 244 millioner barn og unge som ikke går på skole. Kvaliteten på utdanningen er lav i mange land, og antall barn og unge med lavt kunnskapsnivå har økt etter pandemien.

Målet med støtten å styrke UNESCOs samarbeid med utdanningsmyndigheter i utviklingsland for å utvikle gode utdanningssystemer. UNESCO er også en viktig samarbeidspartner for Norge innen utdanning og klima, utdanning i krise og konflikt og innen jenters utdanning. Av støttebeløpet er 285 millioner kroner ikke-øremerkede midler til utdanning, mens 195 millioner kroner går til seksualitetsundervisning. 

Utdanning til alle

UNESCO har et særskilt ansvar for å overvåke og rapportere på bærekraftsmål fire om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

– UNESCO er en viktig samarbeidspartner for Norge i arbeidet med utdanning for alle, kvalitet i utdanningen og blant annet også havforskning. Jeg gratulerer UNESCO med avtalen og ser fram til videre samarbeid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

̶  UNESCOs normative rolle og lederrolle innen global utdanning gjør organisasjonen til en høyt verdsatt partner for Norge. Utdanning er grunnleggende for å oppnå fattigdomsbekjempelse, likestilling og klimatiltak. Jeg setter stor pris på UNESCOs initiativ og lederskap innen utdanning og klima, og er glad for at vi har inngått dette langsiktige samarbeidet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Seksualitetsundervisning er satsingsområde i utviklingspolitikken

Støtten til seksualitetsundervisning inngår som en komponent i Norges bredere innsats innen seksuelle og reproduktive rettigheter og kjønnslikestilling.

̶  Seksuelle og reproduktive rettigheter er under press i mange land. UNESCO har inntatt en viktig rolle i den regionale og globale debatten. Vi verdsetter også det omfattende arbeidet UNESCO gjør innen helhetlig seksualitetsundervisning på skolen, sier utviklingsministeren.

Norge er en av de største bidragsyterne til UNESCO. I tillegg til utdanning støtter Norge havforskning, ytringsfrihet og kulturarv gjennom UNESCO.

Avtalen med UNESCO på 480 millioner kroner skal forvaltes av Norad. På utdanningsområdet er det særlig UNESCOs normative mandat som gjør organisasjonen til en nøkkelpartner for norsk utdanningssatsing. Sentralt i samarbeidet står UNESCOs bidrag til systemstyrking, kapasitetsbygging av lærere og arbeid med statistikk og datainnsamling. UNESCO gjør et viktig arbeid med seksualitetsundervisning i skolen og er en av Norads sentrale partnere i dette arbeidet. Norad ser frem til å samarbeide med UNESCO på utdanningsfeltet i årene som kommer.

 

Publisert 16.06.2023
Sist oppdatert 16.06.2023