En milliard kroner i Ukraina-støtte til norske organisasjoner

Norge bevilger totalt en milliard kroner til de norske humanitære organisasjonene og deres respons i Ukraina. Midlene blir gitt gjennom det flerårige Nansen-programmet for Ukraina som forvaltes av Norad.

Støtten skal blant annet gå til å sikre at de som mister hjemmene sine har et sted å bo, mat, vann og sanitærforhold. Pengene går også til utdanning, helsehjelp og psykososial støtte, og til vern av sivile. Norge trapper også opp innsatsen for rydding av miner og eksplosiver.

Les mer om støtten i en pressemelding fra Regjeringen: Noreg trappar opp Ukraina-støtta til norske organisasjonar - regjeringen.no

Slik fordeles støtten
Midlene blir gitt gjennom Nansen-programmet for Ukraina og fordeles mellom Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Caritas Norge, Redd Barna og den sivile beredskapsstyrken NORCAP.  Pengene gis for perioden 1. november 2023 og ut 2024. 

  • Flyktninghjelpen får 350 millioner kroner til bred nødhjelpsrespons (mat, vann, husly, kontantprogrammer), beskyttelse, utdanning og juridisk rådgivning.
  • Norges Røde Kors får 200 millioner kroner til mobile helseklinikker, og til helsetjenester av både akutt og mer langsiktig art.
  • Kirkens Nødhjelp får 100 millioner kroner til tiltak mot kjønnsbasert vold, til beskyttelse av sårbare grupper og  til psykososial helse.  Midlene går også til å sikre tilgang på vann og gode sanitærforhold.
  • Norsk Folkehjelp får 150 millioner kroner  til å rydde miner, samt til opplæring og bevisstgjøring rundt sikkerhet og minerydding. I tillegg får de 10,5 millioner kroner til arbeid mot kjønnsbasert vold gjennom lokale kvinneorganisasjoner.
  • Redd Barna får 60 millioner kroner til tiltak som et rettet mot beskyttelse av barn: opplæring og kapasitetsbygging av foreldre, lærere, sosialarbeidere, og mental og psykososial støtte til barn. I tillegg tiltak som sikrer barn tilgang til utdanning (fysisk og online), samt bidra med trygge, barnevennlige områder.
  • Caritas Norge får 74,5 millioner kroner til prosjekter med fokus på matsikkerhet, beskyttelse, vann/sanitær og redusert sårbarhet.
  • NORCAP får 55 millioner kroner til  å sende ut eksperter på tematikk som kontantbasert bistand, beskyttelse, vold, utdanning, energi og lokalt ledet eierskap. 

Les mer om forvaltning av Nansen-programmet for Ukraina: Norad får ansvar for forvaltning av Nansen-programmet for Ukraina

 

Publisert 13.11.2023
Sist oppdatert 13.11.2023