Illustrasjonsfoto, Bangkok. Foto: Branden Jarvis, Unsplash

Verdens storbyer kan gi klimahåp 

Potensialet for å finne klimaløsninger i byer er enormt. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer, og byer står for om lag 70 % av klimagassutslippene. Her er fem grunner til at vi bør snakke mer om dette.

Når stadig flere bor i byer, må også parker, kollektivtransport og smartere bygninger være en del av løsningen for å nå målene i Parisavtalen. Fra 2015-2020 økte verdens by-befolkning med 397 millioner, hvorav 90 prosent var i mindre utviklede områder.  

De neste 10-15 årene forventes det enda mer vekst, særlig i Afrika, Latin-Amerika og Sør-Øst Asia. Hvordan byene planlegges i dag, låser utslippsbanene langt fram i tid. 

Denne innsikten gir oss en unik mulighet til å bygge klimasmart, ifølge FNs klimapanel.  

Her er fem grunner til hvordan klimasmarte byer kan hjelpe oss å nå bærekraftsmålene:  

 • Byer står for om lag 70 % av klimagassutslippene. Vi har ikke sjans til å begrense global oppvarming til 1,5 grader uten omfattende omlegging av verdens nåværende og framvoksende byer. 
 • Når folk bor tettere slippes det ut mindre energi. Et hus er mer energikrevende enn en liten leilighet. Folk i byer bruker også mindre energi på å reise, fordi avstandene som regel er kortere enn på bygda.  
 • Helseeffekten av å sykle istedenfor å kjøre bil er god. Det kan gi både positiv velferd, fordi sykkel er billigere enn bil, og gir bedre helse og mindre luftforurensing. 
 • Grønne byer kan ta opp karbon. Planter og trær kan redusere effekten av byenes største hetebølger og sikre områder for flom. I tillegg kan de være hjem for dyr og insekter. 
 • Utslipp fra bygninger utgjorde 21 prosent av de globale klimagassutslippene i 2019. Her kan energien effektiviseres, for eksempel med varmepumper. Dette kan være vinn-vinn, og gi både økonomiske og klimasmarte fordeler.  

Den 5. april, dagen etter lanseringen av FNs klimapanels (IPCC) tredje delrapport, arrangerte Norad og Habitat Norge et seminar hvor de satte søkelyset på klimasmarte byer og deres potensiale for løsninger. Vi fikk høre fra to av IPCCs hovedforfattere om byenes sårbarhet for klimaendringene, og hvilke løsninger som finnes for lavkarbon utvikling.  

Tidligere byplansjef i Oslo, Elllen de Vibe, fortalte om erfaringer fra grønne og naturbaserte løsninger i Oslo og hvordan en megaby som Mumbai har nytte av Oslos erfaringer med klimabudsjettering. Sheela Patel, en av grunnleggerne bak Slumdwellers International, vektla behovet for å koble lavkarbon løsninger med sosial rettferdighet og la lokalbefolkning ta del i avgjørelsene. 

Du kan se hele webinaret på engelsk nedenfor. Program:  

 • Short introduction: Norad/ Habitat Norway 
 • Climate impacts and adaptation in cities, Lead author Mark Pelling IPCC Work group 2, Professor of Geography Kings College London. 
 • The mitigation potential with a focus on Africa’s fastest growing cities, Dr. Shuaib Lwasa, Lead author IPCC WG 3, Principal Researcher Governance Global Center on Adaptation (GCA). 
 • Urban climate action – Lessons learned, Ellen de Vibe, former Chief Town Planner at the Agency for Planning and Building Services in Oslo 
 • Climate solutions that work for the poor, Sheela Patel, Slumdwellers International 
 • Concluding remarks, Stig Traavik, Head of the Department for Climate and Environment, Norad 

Norge støtter blant annet programmet Urban Shift gjennom Global Environment Facility. Se introduksjonsvideo over.

 

Publisert 05.04.2022
Sist oppdatert 05.04.2022