Panelet i debatten «Transforming Africa’s Energy Sector: How?» på ONS-koferansen 2022 var samstemt om at redusert risiko er nødvendig for å få fart på utbygging av fornybar energi i Afrika. Fra venstre: Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, Fatih Birol, sjef for Det internasjonale energibyrået, Madam Ruth Nankabirwa Sentamu, Energi- og gruveutviklingsminister i Uganda og Terje Pilskog, administrerende direktør i Scatec.
Foto: Matilde Solberg Clemetsen, Norad

Toppledere på ONS: Afrika er rikt på energi, men investeringene uteblir

600 millioner mennesker i Afrika mangler tilgang på strøm. En milliard mennesker har ikke tilgang på rene kokeovner. Det Afrikanske kontinentet har 60% av verdens beste solkapasitet, men bare 1% av verdens solcellepaneler.

Mandag 29.08 på ONS-konferansen i Stavanger møttes toppledere for å diskutere energiovergangen i Afrika på Norads side-event «Transforming Africa’s Energy Sector: How?».

Panelet, som besto av Fatih Birol, sjef for Det internasjonale energibyrået, Madam Ruth Nankabirwa Sentamu, Energi- og gruveutviklingsminister i Uganda, Terje Pilskog, administrerende direktør i Scatec og Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, var samstemte om behovet for at redusert risiko ved investeringer i fornybar energi må til.

 

Fatih Birol, sjef for Det internasjonale energibyrået:

Utfordringer:

De siste 25 årene har tilgangen på strøm økt, men de to siste årene har trenden snudd. Afrika er mest påvirket av Covid og høye energipriser.

Løsninger:

Investeringer på 25 milliarder USD i året kan gi tilgang på elektrisitet og rene kokeovner. Dette samme pris som det koster å bygge én LNG-terminal, så det er egentlig ikke et mål utenfor rekkevidde.

Afrika har muligheten til å bli en vinner innen kritiske mineraler for solcellepaneler, vindturbiner og batterier med faglige geologiske undersøkelser og godt styresett, samt grønn hydrogen.  Utvikling av grønn hydrogen kan gjøres med base i fornybar energi som gjør den konkurransedyktig både hjemme og hvis landene ønsker å eksportere den. Afrika bør også kunne utvikle sine gassressurser, uten at dette sprenger karbonbudsjettet, fordi det kun er snakk om en økning i deres andel globale utslipp fra 3 til 3,4%.

Multilaterale utviklingsbanker bør sette investeringer i ren energi som en topprioritet. Per i dag går kun 6% av energifinans til ren energi finansiering i Afrika.

 

Madam Ruth Nankabirwa Sentamu, Energi- og gruveutviklingsminister i Uganda

Utfordringer:

I Uganda har vi et problem med overproduksjon av elektrisitet, men samtidig har ikke folk tilgang på strømmen. 90% av strømmen er generert av vannkraftverk, men vi bruker ikke nok. Av 13078 MW installert kapasitet, brukte vi på toppnivået kun 700 MW. Selv om folk har strømtilgang i husene sine i byen, kjører det lastebiler med trekull inn i hovedstaden hver dag. Folk bruker ikke strøm til matlaging fordi den er for dyr. Det trengs også ledninger og distribusjonsnettverk for å få strømmen ut til folk.

Løsninger:

Vi vil ha mini-grids fra solceller med distribusjonsnettverk, som når de som ikke har tilgang. Områder som er vanskelig å nå er for eksempel de 83 øyene ved Victoriasjøen, der fiskere kan bruke strøm til is som holder fisken fersk. Vi ønsker strategiske partnere som kan bidra til at Afrika løser klimakrisen, som ser problemene med bruk av biomasse for eksempel i flyktningleirer.

Vi må fokusere på energieffektivitet og konservering, som peker på et behov for investeringer i vitenskap og innovasjon.

 

Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad

Utfordringer:

Selv om det er en relativt liten pris for å finansiere energitilgang i Afrika og et enormt potensiale i fornybar, ser vi ikke at det skjer. I stedet er det færre investeringer i energi.

Løsninger:

Vi må redusere risikoen for investeringer, uten å subsidiere dem. Arbeide med partnere som Uganda for å bedre institusjonene, transmisjonsledningene, tariffsystemer og rammeverksvilkårene som gjør det mulig å investere.

 

Terje Pilskog, administrerende direktør i Scatec:

Utfordringer:

Resursene og plassen er tilgjengelige, men det er fortsatt utfordringer knyttet til å få kapital fra OECD-landene. Politisk stabilitet, forutberegnelighet, sikkerhet, betalingssikkerhet -  dette er ikke det samme i alle land - men utfordringer på et generelt plan.

Løsninger:

Til å starte med er fornybar energi i dag den mest rimelige, billige og raskeste energiløsningen i distribuere, og den kan være en basis for økonomisk vekst i Afrika. Stabilitet, rammeverk og forutberegnelighet vil utgjøre en stor forskjell, men det trengs også risikoavlastning der risikoene er høyest, som kan komme fra stater og institusjoner.

Risikoavlastning, stabilitet og investeringssikkerhet og forutberegnelighet. Vestlige institusjoner, som Norad som gir risikoavlastning i utviklingsfasen, gir intensiver for å starte utvikling. Med garantistrukturer kan finansieringskostnaden senkes og returkravene for investeringer, potensielt også bidra med stop-loss-mekanismer for å senke risikoene som både er antatt og reelle.

Rapporten Africa Energy Outlook 2022 er utarbeidet av Det internasjonale energibyrået med finansiering av Norad. Debatten på ONS ble moderert av ZEROs leder Sigrun Aasland.

Les også: Energi | Klar tale fra Fatih Birol: – Kan endre skjebnen til et helt kontinent (nettavisen.no)

Publisert 08.09.2022
Sist oppdatert 08.09.2022