Daglig leder Line Hegna signerte avtalen for SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) sammen med representanter for partnerorganisasjonene GALA Queer Archive, Gender Dynamics, Centre for Sexualities, AIDS and Gender (CSA&G), og Equal Education.
Foto: SAIH

Sivilt samfunn: Tildelinger i den norske søknadsrunden

Norad inngår fem avtaler for 120 millioner kroner med norske sivilsamfunnsorganisasjoner i 2022.

Avtalene er på inntil fem år og baserer seg på overordnede vedtak i Utenriksdepartementet og omfattende kvalitetsvurderinger i Norad. Flere ambassader har gitt innspill.

Målet er å styrke sivilt samfunn i utviklingsland og dets evne og kapasitet til å fremme utvikling i eget land. At sivilsamfunnsorganisasjoner er tilstede lokalt har stor betydning.

Vi ser at arbeidet som mottar støtte fra Norad i stor grad har kunnet fortsette på tross av pandemi, nettopp på grunn av tett samarbeid mellom de norske organisasjonene og deres partnere som er tilstede der behovene er, sier underdirektør Fredrikke Kilander

To nye avtaler i 2022

Samlet søknadsbeløp over sivilsamfunnsposten for 2022 var 134 millioner kroner fra 18 organisasjoner. To av disse får nye avtale, og tre får ett-årige forlengelser på eksisterende avtaler. Av de øvrige ble noen avslått på formelt grunnlag, mens andre ikke nådde opp i konkurransen.
I søknadsrunden har Norad vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, økonomistyring, kostnadseffektivitet, merverdi og oppnådde resultater.

Norske organisasjoner som har fått innvilget søknader

I alfabetisk rekkefølge:

Organisasjon: Afghanistankomiteen
Avtalebeløp totalt: 30 000 000 kroner
Avtaleperiode: 1 års forlengelse
Afghanistankomiteen er tildelt en ett-årig forlengelse på 20 000 000 over regionbevilgningen. Dette er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: Caritas Norge
Avtalebeløp totalt: 38 712 000 kroner
Avtaleperiode: 1 års forlengelse

Organisasjon: Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold (FRI)
Avtalebeløp totalt: 13 800 000 kroner
Avtaleperiode: 3 år

Organisasjon: Norges Idrettsforbund (NIF)
Avtalebeløp totalt: 9 670 000 kroner
Avtaleperiode: 1 års forlengelse

Organisasjon: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Avtalebeløp totalt: 185 000 000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 22.06.2022