Dagligliv i Accra, Ghanas hovedstad
I 2021 levde anslagsvis over 700 millioner i ekstrem fattigdom, over 50 millioner flere enn i 2019 og nesten 100 millioner mer enn det ville vært uten pandemi.
Foto: Espen Røst/Bistandsaktuelt

Opp mot 100 millioner flere ekstremfattige under pandemien

Opp mot 100 millioner flere mennesker er ført inn i ekstrem fattigdom i løpet av to år med global pandemi. Det viser anslag i en ny Norad-rapport.

Rapporten, som lanseres i forbindelse med Norad-konferansen Vendepunkt, oppsummerer sentrale trekk ved fattigdomsbildet slik det ser ut ved starten av 2022, midt i en global pandemi. I sentrum for rapporten står ekstremfattigdommen, som FNs generalforsamling høsten 2015 satte som mål å utrydde i 2030. Fram til 2019 var målet innen rekkevidde, men nå har situasjonen snudd.

Rapporten viser at:

  • I 2021 levde anslagsvis over 700 millioner i ekstrem fattigdom, over 50 millioner flere enn i 2019 og nesten 100 millioner mer enn det ville vært uten pandemi.

  • Ekstremfattigdommen er kjerneutfordringen. Ekstremfattigdom er definert som forbruk under 1,9 USD om dagen, men fattigdommen er bredere og dypere.

  • Mange like over fattigdomsgrensen kan lett falle ut. For hver tiende cent fattigdomsgrensen økes, stiger antallet fattige med nærmere 70 millioner mennesker.

  • I tillegg svekkes levekårsfaktorer som helsetjenester, utdanning og tilgang på rent vann. Den flerdimensjonale fattigdommen øker.

  • Faren er stor for at skadevirkningene på evnen til langsiktig utvikling er betydelig

– Situasjonen er svært alvorlig. Ekstrem fattigdom har gått kolossalt ned siden 1990, men nå peker pilene feil vei, og vi er inne i en nedadgående spiral. Halve verden er i en utrolig vanskelig situasjon. Mitt viktigste budskap er at nå trengs det et vendepunkt, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

– Det betyr blant annet at bistanden må innrettes annerledes. Vi må tenke akutt på en måte som fungerer langsiktig. Vi må investere i ting som har rask effekt og varige konsekvenser.

Publisert 25.01.2022
Sist oppdatert 25.01.2022