Egypt: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og presidenten i Ifad, Alvaro Lario, med den signerte avtalen om norsk støtte til Ifads program Asap+.
Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz, UD

Norsk innsats til klimatilpasning i landbruket styrkes

- Vår støtte skal bidra til at ti millioner småskala matprodusenter i utviklingsland blir mer klimarobuste og oppnår bedre matsikkerhet de neste årene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Matprodusenter er sårbare for klimaendringene. Småbønder og småskala fiskere i fattige land er mest utsatt. Norge gir derfor 100 millioner kroner til klimatilpasning og reduksjon av utslipp i småskala matproduksjon i fattige land.

-Støtten vil styrke utviklingslands evne til klimatilpasning og fattigdomsreduksjon. Produksjon, transport og lagring av mat vil gjennom ASAP+ bli bedre tilpasset et mer krevende klima. Ikke minst er det positivt at dette programmet fokuserer på kvinner og ungdom, sier Tvinnereim.

Programmet (ASAP+) gjennomføres av Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD). Fondet er en særorganisasjon i FN som har som hovedformål å bekjempe fattigdom på landsbygda i utviklingsland.

-IFAD gjør en viktig jobb for å styrke matsikkerheten. Vi skal snart lansere en ny strategi for å bekjempe sult og styrke matsikkerheten globalt. IFADs kjernemandat sammenfaller med visjonen i denne strategien: å sikre klimarobust småskala matproduksjon i fattige land, sier Tvinnereim.

ASAP+ ble lansert av IFAD i 2020 som en del av fondet Rural Resilience Programme.

En intensjon med programmet er å øke prosenten av klimafinansiering som når småskala matprodusenter og som bare var på 1.7 prosent av global finansiering i 2017-2018.

Norge annonserte støtten på klimatoppmøtet i Egypt. President Alvaro Lario i IFAD og utviklingsminister Tvinnereim signerte avtalen 9. november 2022.

(Pressemelding fra Utenriksdepartementet 09.11.2022)

Publisert 09.11.2022
Sist oppdatert 09.11.2022